депозит

Привилегированите депозити също стават гарантирани No ratings yet.

Фондът за гарантиране на влоговете в банките ще може да оказва подкрепа, за да предотврати неплатежоспособност на кредитни институции   Депозитите, които са с преференциални договорена лихва и условия, различаващи се от стандартните продукти на търговската банка, вече ще бъдат гарантирани. Това става факт, след като народните представители приеха новия Закон за гарантиране на влоговете

Инвестиционните фондове държат все по-малко пари на депозит No ratings yet.

Инвестиции за 520.8 млн. лева са направили местните и чуждестранните инвестиционни фондове, опериращи в България през миналата година. Общата стойност на вложенията на дружествата нараства с 36.2%, до 1.96 млрд. лв. Към края на декември 2014 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 802.3 млн. лева, като спрямо същия месец на 2013 г. те се