доход от заплата

Новата декларация по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ за доходите от заплати No ratings yet.

Наближава крайният срок!!! До края на февруари работодателите подават нов вид годишна декларация за доходите от заплати – справка по чл.73 ал.6 от ЗДДФЛ. Фирмите подават годишна декларация по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физическите лица) за изплатените доходи на физически лица/декларация за доходите от заплати. Вижте актуални Цени за