доход от заплата

Новата декларация по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ за доходите от заплати 5/5 (6)

Наближава крайният срок!!! До края на февруари работодателите подават нов вид годишна декларация за доходите от заплати – справка по чл.73 ал.6 от ЗДДФЛ. Фирмите подават годишна декларация по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физическите лица) за изплатените доходи на физически лица/декларация за доходите от заплати. Вижте актуални Цени за