Документи на НАП

Нови документи Нормативни документи на НАП Указания за попълване на Декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице” – 2019 Декларация обр.1 Указания за попълване на Декларация образец № 3 “Данни за осигуреното лице” – 2019 Декларация обр.3 Указания за попълване на Декларация образец № 5 “Данни за осигуреното лице” – 2019 Декларация обр.5 Указания …

Документи на НАП Read More »