Документи на НАП

Нови документи Нормативни документи на НАП Указания за попълване на Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ – 2019 Декларация обр.1 Указания за попълване на Декларация образец № 3 „Данни за осигуреното лице“ – 2019 Декларация обр.3 Указания за попълване на Декларация образец № 5 „Данни за осигуреното лице“ – 2019 Декларация обр.5 Указания […]

Документи на НАП Read More »