ДДС

Данъчен кредит No ratings yet.

Общи условия на правото на приспадане на данъчен кредит Данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрираното лице има право да приспадне от данъчните си задължения по ЗДДС за получени от него стоки или услуги по облагаема      доставка или от внос; за извършено от него плащане, преди да е възникнало данъчното      събитие  за облагаема доставка; 

Собствениците на нови леки автомобили от ЕС плащат ДДС в България No ratings yet.

От началото на 2007 г. всички български фирми и граждани, които не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), които са закупили нова леки автомобили от страна от ЕС, дължат и внасят ДДС в България, а не в страната, от която купуват лекия автомобил! Кои превозни средства са нови според ЗДДС? Като

Справочник за Закона и Правилника за ДДС No ratings yet.

Данъкът върху Добавената Стойност (ДДС) е косвен данък, с който ефективно се облага стойността, която всеки един стопански субект добавя върху закупените от него стоки, суровини или услуги в резултат на тяхната преработка с цел препродажба или тяхната директна препродажба. ДДС работи много опростено. Той се начислява върху стойността на продаваните стоки и услуги на

Горанов: Бюджет 2015 отговаря на изискванията No ratings yet.

Министърът отчете първите 100 дни управление Бюджет 2015 не е най-добрият, но отговаря на всички европейски изисквания. Това заяви министърът на финансите Владислав Горанов, отчитайки 100 дни управление. Той подчерта, че има тенденция за намаляване на контрабандата и увеличаване на събираемостта и ефективността в бюджета, както и за икономически бонуси за най-бедните. “Ако фискалното изпълнение

Новото в данъците, осигуряването и трудовите отношения през 2015 г. No ratings yet.

Данъци Данъчни декларации вече може да се подават само с ПИК. От началото на година гражданите могат да подават данъчна декларация по електронен път, използвайки персонален идентификационен код (ПИК). Досега те трябваше да ползват електронен подпис, което поради ежегодните разходи отказваше значителна част от тях. Близо 150 хил. е броят на имащите ПИК, което дава