ДДС

Възстановяване на ДДС от ЕС

Каква е ДДС процедурата в България и как се възстaновява ДДС от ЕС? В тази статия ще разгледаме ДДС процедура и възстановяване на ДДС от ЕС и ДДС в България. Данъчен период по смисъла на Закона за ДДС е периодът от време, след изтичането на който регистрираното лице е длъжно да подаде справка-декларация с резултата […]

Възстановяване на ДДС от ЕС Read More »

Срокове

Задължение Срок Санкция Начисляване на ДДС при ВОП до 15 дни, след като ДДС по ВОП е станал изискуем •5% от неначисления ДДС, но не по-малко от 50 лв.•20% от неначисления ДДС, но не по-малко от 500 лв., при повторно нарушение2% от неначисления ДДС, но не по-малко от 25 лв. Искане за приспадане на данъчен

Срокове Read More »

Данъчен кредит

Общи условия на правото на приспадане на данъчен кредит Данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрираното лице има право да приспадне от данъчните си задължения по ЗДДС за получени от него стоки или услуги по облагаема      доставка или от внос; за извършено от него плащане, преди да е възникнало данъчното      събитие  за облагаема доставка; 

Данъчен кредит Read More »

Собствениците на нови леки автомобили от ЕС плащат ДДС в България

От началото на 2007 г. всички български фирми и граждани, които не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), които са закупили нова леки автомобили от страна от ЕС, дължат и внасят ДДС в България, а не в страната, от която купуват лекия автомобил! Кои превозни средства са нови според ЗДДС? Като

Собствениците на нови леки автомобили от ЕС плащат ДДС в България Read More »

Справочник за Закона и Правилника за ДДС

Данъкът върху Добавената Стойност (ДДС) е косвен данък, с който ефективно се облага стойността, която всеки един стопански субект добавя върху закупените от него стоки, суровини или услуги в резултат на тяхната преработка с цел препродажба или тяхната директна препродажба. ДДС работи много опростено. Той се начислява върху стойността на продаваните стоки и услуги на

Справочник за Закона и Правилника за ДДС Read More »

Горанов: Бюджет 2015 отговаря на изискванията

Министърът отчете първите 100 дни управление Бюджет 2015 не е най-добрият, но отговаря на всички европейски изисквания. Това заяви министърът на финансите Владислав Горанов, отчитайки 100 дни управление. Той подчерта, че има тенденция за намаляване на контрабандата и увеличаване на събираемостта и ефективността в бюджета, както и за икономически бонуси за най-бедните. „Ако фискалното изпълнение

Горанов: Бюджет 2015 отговаря на изискванията Read More »