дарения

Данъчни облекчения No ratings yet.

Данъчните облекчения, които можете да ползвате с годишната данъчна декларация за облагане на доходите за 2014 г., са: Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност.   Това данъчно облекчение могат да ползват лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност. То им дава възможност да намалят сумата от годишните данъчни основи със 7920

Намаляваме данъците си наполовина с дарения за лечение на деца No ratings yet.

С до 65% може да се намали данъчната основа за направени  дарения, ако са изпълнени определени условия.   Тъй като доходите на физическите лица в България се облагат с единна ставка от 10%, това означава, че и дължимият данък може да бъде намален също с до 65 на сто при дарение. С до 50% може