Процедура за регистрация по ДДС

Процедура за регистрация по ДДС

Процедура за регистрация по ДДС Процедура за регистрация по ДДС. Регистрацията се извършва, като лицето, което е длъжно или има право да се регистрира, подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите заявление за регистрация по образец или заявява регистрация по избор пред Агенцията по вписванията. Доверете се на нашият екип от професионалист за ценни насоки,