данъчно облекчение

НАП връща данъци на млади семейства с ипотечен кредит No ratings yet.

НАП връща данъци на млади семейства с ипотечен кредит НАП връща данъци на млади семейства с ипотечен кредит И през 2017 г. един от членовете на младо семейство с ипотечен кредит може да намали сумата от годишните данъчни основи с лихвените плащания по заема през годината. Данъчното облекчение за млади семейства дава възможност да се

Намаляваме данъците си наполовина с дарения за лечение на деца No ratings yet.

С до 65% може да се намали данъчната основа за направени  дарения, ако са изпълнени определени условия.   Тъй като доходите на физическите лица в България се облагат с единна ставка от 10%, това означава, че и дължимият данък може да бъде намален също с до 65 на сто при дарение. С до 50% може

Ползването на някои данъчни облекчения е свързано с постановяване на положително решение от ЕК No ratings yet.

НАП напомня, че ползването на данъчните облекчения по чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) (за земеделски производители); по чл. 184 от ЗКПО (за извършване на производствена дейност в общини с безработица, по-висока от средната за страната) при условията на чл. 189 (държавна помощ за регионално развитие); и чл. 48, ал. 6 от Закона

Как да намалим законно годишния си данък? No ratings yet.

 Данъчни облекчения и преференции за физически лица В момента тече данъчната кампания за доходите получени през 2014 година, а срокът за подаването на годишните данъчни декларации от физическите лица и довнасянето на данъка по тях е до 30 април 2015 година. Съществуват напълно законни начини да намалите данъка си за 2014 година, като ползвате различни