Данъчни облекчения

Данъчните облекчения, които можете да ползвате с годишната данъчна декларация за облагане на доходите за 2014 г., са: Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност.   Това данъчно облекчение могат да ползват лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност. То им дава възможност да намалят сумата от годишните данъчни основи със 7920 […]

Данъчни облекчения Read More »