Данъчна декларация подаване такси и срокове за 2015 – ЕТ

Доходите от стопанска дейност на едноличните търговци се облагат със ставка от 15%, а за останалите доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, всички физически лица заплащат 10% данък. Така например едноличен търговец, чиято дейност е производство на керамика, ще заплати 15% данък върху годишната данъчна основа като ЕТ. В същото …

Данъчна декларация подаване такси и срокове за 2015 – ЕТ Read More »