данъчен кредит

Възстановяване на ДДС

Възстановяване на ДДС

В настоящата статия, ще разгледаме някои опорни точки относно възстановяване на ДДС в България. Ще отговорим на въпросите като: какво е данъчен кредит, кога имаме възстановяване на ДДС и как може да се възстанови, как се стартира процедура по възстановяване , срокове за възставновяване. Какво е данъчен кредит? Данъчният кредит е елемент от системата на […]

Възстановяване на ДДС Read More »

Данъчен кредит

Данъчен кредит – Доставки с право на приспадане на данъчен кредит

Данъчен кредит от ЗДДС, той е елемент от системата на данъка върху добавената стойност, осигуряващ неутралността на данъка на стадия до крайното потребление на стоките и услугите. Нормативното определение на понятието „данъчен кредит“ се съдържа в чл. 68, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Актуални цени за регистрация на фирма, изцяло онлайн, за територията на

Данъчен кредит – Доставки с право на приспадане на данъчен кредит Read More »

Данъчен кредит

Общи условия на правото на приспадане на данъчен кредит Данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрираното лице има право да приспадне от данъчните си задължения по ЗДДС за получени от него стоки или услуги по облагаема      доставка или от внос; за извършено от него плащане, преди да е възникнало данъчното      събитие  за облагаема доставка; 

Данъчен кредит Read More »

Данъчен кредит – доставки с право на приспадане на данъчен кредит

Данъчният кредит е елемент от системата на данъка върху добавената стойност, осигуряващ неутралността на данъка на стадия до крайното потребление на стоките и услугите. Нормативното определение на понятието „данъчен кредит“ се съдържа в чл. 68, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Това е сумата на данъка, която регистрирано лице има право да приспадне

Данъчен кредит – доставки с право на приспадане на данъчен кредит Read More »