данни

Расте или спада заетостта през 2016 – статистика за напреднали

Расте или спада заетостта през 2016 – статистика за напреднали От две тримесечия насам данните са притеснителни Преди дни НСИ публикува едни от най-важните статистически индикатори за икономиката в края на 2016 г. – експресната оценка за БВП, тримесечното наблюдение на работната сила и месечните данни за наетите на трудово и служебно правоотношение през декември. …

Расте или спада заетостта през 2016 – статистика за напреднали Read More »

Пенсионните компании с до 7% доходност

Минималната доходност за последната година е 3,72 на сто, сочат данните на КФН Минимална доходност на годишна база в размер на 3.72 на сто са постигнали универсалните пенсионни фондове (УПФ), при управлението на активите за предходния 24 месечен период, от 29.03.2013 г. до 31.03.2015 г., определиха от Комисията за финансов надзор. Към същия отчетен период …

Пенсионните компании с до 7% доходност Read More »

Населението на страната намалява с 43 479 души през 2014 г.

В преселванията между населените места в страната са участвали 94 520 лица Към 31 декември 2014 г. населението на България е 7 202 198 души, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз1 и нарежда страната на 16-о място по брой на населението непосредствено след Австрия (8 507 хил. души) и преди Дания (5 627 …

Населението на страната намалява с 43 479 души през 2014 г. Read More »