годишна данъчна декларация

Срок за подаване на годишна данъчна декларация (ГДД) 4/5 (4)

Срок за подаване на годишна данъчна декларация 2023г. от физически лица Срокът за подаване на годишна данъчна декларация за 2023г. от физически лица е 2 май. Това е първият работен ден след 30 април. Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица вече са налични. Достъпът до предварително попълнената декларация за доходите става