годишна данъчна декларация

Срок за подаване на годишна данъчна декларация (ГДД)

Годишна данъчна декларация (ГДД) Ако изпитвате трудности и необходимост от помощ при попълване и подаване на годишна данъчна декларация се свържете с нас! Новите срокове са относно попълването и подаване на годишна данъчна декларация са: Годишна данъчна декларация за Юридически лица Срока за подаване на годишна данъчна декларация (ГДД) за юридически лица по чл.92 от