годишна данъчна декларация

Срок за подаване на годишна данъчна декларация (ГДД) 4/5 (4)

Годишна данъчна декларация (ГДД) До 15 април 2021 г.Деклариране на авансовите вноски по ЗКПО за 2021 г.До 30 април 2021 г. (за 2020 г.)Изготвяне, подаване на ГДД на физическите лица по чл. 50 ЗДДФЛ за 2020 г. и плащане на данък (без ЕТ и земеделски стопани)Изготвяне и подаване на справка по чл. 73а, ал. 5