Данъчен кредит

Данъчен кредит – Доставки с право на приспадане на данъчен кредит

Данъчен кредит от ЗДДС, той е елемент от системата на данъка върху добавената стойност, осигуряващ неутралността на данъка на стадия до крайното потребление на стоките и услугите. Нормативното определение на понятието „данъчен кредит“ се съдържа в чл. 68, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Актуални цени за регистрация на фирма, изцяло онлайн, за територията на […]

Данъчен кредит – Доставки с право на приспадане на данъчен кредит Read More »