възстановяване

Възстановяване на ДДС от ЕС

Каква е ДДС процедурата в България и как се възстaновява ДДС от ЕС? В тази статия ще разгледаме ДДС процедура и възстановяване на ДДС от ЕС и ДДС в България. Данъчен период по смисъла на Закона за ДДС е периодът от време, след изтичането на който регистрираното лице е длъжно да подаде справка-декларация с резултата […]

Възстановяване на ДДС от ЕС Read More »

Измененията в ЗДДС от 01.01.2017 г.

Измененията в ЗДДС от 01.01.2017 г. Измененията в ЗДДС са въведени с преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, публикуван в Държавен вестник, брой 97 от 6.XII.2016 г. В отделен материал сме направили обобщение на промените, касаещи личното ползване на фирмени активи и корекциите на

Измененията в ЗДДС от 01.01.2017 г. Read More »

ЕЦБ: Еврозоната се възстановява

Повишават се вътрешното търсене и потребителските разходи „19-те страни от еврозоната се възстановяват, но правителствата трябва да направят така, че да запазят тази тенденция“, заяви представител на Европейската централна банка (ЕЦБ). „Възстановяването на еврозоната е ясно. Растежът се връща, всички показатели за доверието на бизнеса и домакинствата се покачват. Добрите новини са, че възстановяването се

ЕЦБ: Еврозоната се възстановява Read More »

Възстановяване на данъчен кредит

Действието на процедурата е регламентирано от: ЗАКОН за данък върху добавената стойност (ЗДДС) – 68 – 81 чл. 92, 93 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) – чл. 62 – 71  Същност на данъка за възстановяване. Основни понятия 1. Данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрирано лице има право

Възстановяване на данъчен кредит Read More »