безработица

Еднодневни договори за 100 000 работещи No ratings yet.

Наетите по тях ще запазва правата си на безработни, но изработеното няма да им се зачита за трудов стаж Между 60 и 100 хил. души ще се възползват още от този сезон от новите еднодневни трудови договори. Новите договори бяха представени днес съвместно от министрите на социалната политика Ивайло Калфин и на земеделието Десислава Танева,

Създават 20 000 работни места в Европа до 2016 г. No ratings yet.

30 компании се обединяват в името на младежта Нестле България се обединява с още 30 компании в паневропейската инициатива „Алианс за младежта” с цел насърчаване и подпомагане на младежката заетост в страната. От Нестле България съобщиха, че за да спомогне за решаването на кризата с младежката безработица в Европа, фирмата е поела ангажимент за създаването

България – сред страните в ЕС с най-голям спад на безработицата през февруари No ratings yet.

Безработицата в ЕС е 9,8%. Най-ниско е нивото в Германия – 4,8%, а най-високо е в Гърция – 26% България е една от трите страни от ЕС с най-голям спад на безработицата в периода февруари 2015 г. – февруари 2014 г., показва статистиката на Евростат, цитирана от БГНЕС. Безработицата в еврозоната е намаляла до 11,3%

Какво трябва да знаем при прекратяване на трудовите отношения No ratings yet.

Съществуват разнообразни начини за прекратяване на трудови договори. По-нататък ще се спрем на най-често прилаганите форми и правата и задълженията, които те пораждат за работодателя и служителя. Първо, независимо от формата на прекратяване, служителят винаги имам право да получи следното: – трудово възнаграждение за всеки отработен ден; – парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск,