Предварителен отчет за изпълнението на Консолидирания бюджет на ДОО за 2014 г.

С 91,4 млн. лева по-малко от планираното са разходите на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2014 г. Това сочат данните от предварителния отчет за изпълнението на Консолидирания бюджет на ДОО за миналата година. Общите разходи за периода възлизат на 9 273,9 млн. лв., което представлява 99,0% изпълнение на плана за годината. Заедно с направените разходи […]

Предварителен отчет за изпълнението на Консолидирания бюджет на ДОО за 2014 г. Read More »