НОИ започва реализацията на проект No ratings yet.

НОИ започва реализацията на проекта за разработване и внедряване на интегрирана система за електронен обмен на документи Националният осигурителен институт приключи успешно процедурата за избор на изпълнител по проект “Разработване и внедряване на Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни (ИСЕОДД) с НОИ за изплащане на паричните обезщетения от ДОО” по Оперативна програма