Над 2000 производители на семинари за финансиране по евро програмите No ratings yet.

Малко над 7.7 млрд. евро ще получи България за новия програмен период до 2020 г. за секторите селско стопанство и рибарство Какви са възможностите за финансиране, за въвеждане на иновации, за изграждане на по-ефективно и екологично производство и по-добра реализация на продукцията. Отговори на тези въпроси получиха над 2000 земеделски производители по време на обучителни