авансов данък

Osiguritelni vnoski i danuci

Осигурителни вноски и данъци през 2020г. No ratings yet.

В настоящата статия ще разгледаме основните осигурителни вноски и данъци през 2020г. За повече информация и допълнително консултиране можете диретно да с свържете с нас. Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО в проценти за лица, работещи по трудов договор, при усливията на III, II и I категория труд можете да видитите от тук: …

Осигурителни вноски и данъци през 2020г. No ratings yet. Read More »

Авансов данък върху доходите от трудови правоотношения No ratings yet.

Кой и как определя авансовия данък върху доходите от трудови правоотношения? Авансовият данък за доходите от трудови правоотношения се определя от работодателя. Това става месечно (на базата на месечната данъчна основа). Как се определя дължимият авансов данък? Дължимият данък се определя, като месечната данъчна основа се умножи по ставка от 10%. Месечната данъчна основа се …

Авансов данък върху доходите от трудови правоотношения No ratings yet. Read More »

Авансово облагане на доходите от наем No ratings yet.

Кой е задължен да внася авансовия данък при изплащане на доход от наем на физическо лице – наемодател? Когато платец на доход от наем е предприятие или самоосигуряващо се лице, авансовият данък се удържа и внася от предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на този доход. В случай, че платец на дохода не е предприятие …

Авансово облагане на доходите от наем No ratings yet. Read More »