Създават 20 000 работни места в Европа до 2016 г.

Създават 20 000 работни места в Европа до 2016 г.

Създават 20 000 работни места в Европа до 2016 г.

Вашият коментар