Счетоводни услуги на онлайн магазин

5/5 - (1 vote)

Счетоводни услуги на онлайн магазин, предлагат разнообразни предимства за предприятия от всякакъв мащаб. Ето някои от основните предимства:

Спестяване на разходи: Счетоводните услуги за онлайн магазини често са по-евтини от наемането на вътрешен счетоводител или счетоводител. Чрез аутсорсинг на счетоводните си нужди можете да спестите от разходите за заплати, осигуровки и офис пространство.

Спестяване на време: Управлението на счетоводни и счетоводни задачи може да отнеме много време и да отнеме от други важни бизнес дейности. Чрез възлагането на тези задачи на онлайн счетоводна услуга можете да освободите времето си и да се съсредоточите върху развитието на бизнеса си.

Точност: Онлайн счетоводните услуги използват най-новите технологии и софтуер, за да осигурят точност и ефективност в работата си. Това може да помогне за свеждане до минимум на грешките и намаляване на риска от финансови санкции или одити.

Достъп до експертен опит: В онлайн счетоводните услуги често работят висококвалифицирани специалисти с опит в областта на счетоводството, данъчното право и финансовото управление. Като работите с тези експерти, можете да се възползвате от техните знания и опит.

Мащабируемост: Онлайн счетоводните услуги могат лесно да мащабират услугите си, за да отговорят на променящите се нужди на вашия бизнес. Независимо дали се нуждаете от допълнителна подкрепа по време на натоварени периоди или искате да намалите услугите през по-бавните периоди, онлайн счетоводните услуги могат да се адаптират към вашите нужди.

Данни в реално време: Онлайн счетоводните услуги могат да осигурят достъп в реално време до финансови данни и отчети, което може да ви помогне да вземате информирани решения за вашия бизнес.

Счетоводни услуги на онлайн магазин
Счетоводни услуги на онлайн магазин

Съответствие: Онлайн счетоводните услуги могат да помогнат да се гарантира, че бизнесът ви е в съответствие с данъчните закони и разпоредби. Това може да помогне да се сведе до минимум рискът от санкции и глоби.

Счетоводни услуги на онлайн магазин в София

Като цяло счетоводните услуги за онлайн магазини предлагат рентабилен, ефективен и точен начин за управление на счетоводните ви нужди. Възлагайки тези задачи на доверен доставчик, можете да се съсредоточите върху развитието на бизнеса си и постигането на целите си.

Регистрирането на онлайн магазин е важна стъпка за всеки, който иска да започне бизнес с електронна търговия. Ето някои от основните стъпки, свързани с процеса на регистрация на онлайн магазин:

Първата стъпка при регистрацията на онлайн магазин е да изберете уникално име на фирмата, което да отразява вашата марка и продуктите или услугите, които предлагате.

Избор на бизнес структура: След това ще трябва да изберете бизнес структура за вашия онлайн магазин. Това може да бъде едноличен търговец, партньорство, ЕООД или ООД. Всяка структура има своите предимства и недостатъци, така че е важно да изберете тази, която най-добре отговаря на вашите бизнес цели.

Регистрирайте бизнеса си: След като изберете бизнес структура, ще трябва да регистрирате бизнеса си в съответните държавни органи. Това обикновено включва получаване на бизнес лиценз и регистрация за данъци, стартиране на дейност, осигуровки, маркетингов план и бюджетиране, бизнес план.

Получаване на необходимите разрешителни и лицензи: В зависимост от вида на продуктите или услугите, които предлагате, може да се наложи да получите допълнителни разрешителни и лицензи, за да работите с онлайн магазина си. Например, ако продавате хранителни или здравни продукти, може да се наложи да получите разрешения от регулаторните органи.

Уеб сайт за онлайн магазин

Създайте уебсайта си: След като регистрацията на вашия бизнес е завършена, можете да създадете уебсайта на вашия онлайн магазин. Това включва избор на име на домейн, избор на платформа за електронна търговия и проектиране на уебсайта. Уеб сайта може да създадете първоначално на платформи като WordPress, Joomla, OpenCart, cloud cart и т.н. Ние имаме опит в създаването на онлайн магазини чрез CMS платформата на WordPress.

Създаване на система за обработка на плащанията: За да приемате плащания от клиенти, ще трябва да създадете система за обработка на плащания. Това може да включва работа с трета страна, която обработва плащанията, или създаване на собствена търговска сметка. Тук има няколко специфики специално за българското законодателство.

Различен тип плащания и специфики за онлайн магазини

Ако получавате плащания в брой имате нужда от издаване на касова бележка, касов бон, за което се нуждаете от касов апарат. Ако плащанията минават през Спиди или Еконт и има сключен договор, плащанията могат да минават през така нареченият ППП – пощенски паричен превод. Получавайки пари само като наложен платеж, сте длъжни да издадете касова бележка, има още няколко специфики, но е най-добре да се свържете с нас за една безплатна консултация в рамките на 30 минути или 1 час, за да могат да се обсъдят тези и други детайли по дейността на онлайн магазина.

Създаване на система за доставка и обработка: И накрая, ще трябва да създадете процедура за доставка и обработка на вашия онлайн магазин. Това може да включва работа с доставчик на транспортни услуги, създаване на собствен процес на доставка или предлагане на възможности за получаване на място.

Като следвате тези стъпки, можете успешно да регистрирате своя онлайн магазин и да започнете да продавате продуктите или услугите си на клиенти по целия свят.

Регистрация на фирма за онлайн магазин

Регистрация на фирма за онлайн магазин

Регистрацията на фирма в Националната агенция за приходите (НАП) в България е необходима стъпка за всеки, който иска да започне бизнес в страната. Предлагаме ви преглед на процеса на регистрация на фирма в НАП:

Избор на име на фирма: Първата стъпка при регистрацията на фирма в България е да се избере уникално име на фирмата, което да е в съответствие с конвенциите за именуване в страната.

Подготвяне на фирмени документи: След това ще трябва да подготвите необходимите документи за регистрация на фирмата в НАП. Обикновено това включва дружествен договор, декларация за приемане на назначаването на управител и декларация за седалището.

Открийте банкова сметка: Преди да регистрирате фирмата си в НАП, ще трябва да откриете банкова сметка в България, за да внесете необходимия за регистрацията начален капитал.

Регистрирайте се в Търговския регистър: След като сте подготвили необходимите документи и сте открили банкова сметка, можете да регистрирате дружеството си в Търговския регистър в България. За целта е необходимо да подадете необходимите документи и да заплатите такса за регистрация.

ПИК номер от НАП за стартираща фирма

Получаване на уникален идентификационен код: След като се регистрирате в Търговския регистър, ще трябва да получите уникален идентификационен код от НАП. Този код ще се използва за идентифициране на вашето дружество за данъчни цели.

Регистрирайте се за плащане на данъци: С получения идентификационен код вече можете да регистрирате фирмата си за данъци в НАП. Това ще включва подаване на необходимите формуляри за данъчна регистрация и заплащане на всички необходими такси.

Задължения на лицата, които извършват продажби през е-магазин

Задължени да подават информация в НАП са лицата, които извършват продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин, независимо дали домейнът, който използва е собствен, нает или на друго лице, предоставят платформа за извършване на продажби в интернет и приемат плащания, за които се изисква издаване на фискален бон  (чл. 3. ал. 1 и чл. 52м, ал. 1 от Наредба №Н-18).

Не е задължено да подава информация в НАП лице, което извършва продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин и което не приема плащания, за които се изисква издаване на фискален бон. Те могат да подадат данните по собствено желание.

Вижте: Алтернативен режим за регистриране и отчитане на продажбите

Информацията, която лицата, извършващи продажби през е-магазин са задължени да подават е:

наименование и уеб-адрес на електронния магазин;

информация за лицето, извършващо продажбите чрез електронния магазин;

вид на продаваните стоки

за софтуера на електронния магазин, за вида и доставчика на хостинг-услугата и други, подробно описани в Приложение №33 от Наредба №Н-18.

Данните се подават през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП) преди започване на дейността по продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин (чл. 52м, ал. 1 от Наредба №Н-18).

При промяна на обстоятелствата, включително при прекратяване на дейността, актуалната информация се подава в 7-дневен срок от настъпване на промяната. Променените обстоятелства се отразяват в поддържания от НАП Публичен списък на електронните магазини (чл. 52м. ал. 3 и ал. 4 от Наредба №Н-18).

Лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, са длъжни да съхраняват в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК създаваната чрез софтуера на електронния магазин информация (текуща база данни и архивни копия на базата данни) и при поискване от органите по приходите да осигурят достъп до нея с възможност за експорт и копиране на данни (чл. 52н от Наредба №Н-18)

Регистрация/уведомяване за електронен магазин с приложение 33

Наименование

Информация, подавана от лицата (по чл. 3 от Наредба №Н-18/2006 г.), които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин.

Вижте повече в Информация, подавана от лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

Кой подава информация

Лице, което извършва продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин,  независимо дали използва собствен домейн, нает домейн или домейн на друго лице, предоставящо платформа за извършване на продажби в интернет и което приема плащания, за които се изисква издаване на фискален бон. (лице по чл. 3 от Наредба №Н-18/2006 г.)

Лице, което извършва продажби чрез електронен магазин, но не приема плащания, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, не попада в обхвата на лицата по чл. 3 от наредбата и съответно за него не е налице задължение за подаване на информация. Такова лице може да подаде информация по собствено желание.

Лице, което извършва продажби чрез електронен магазин и което желае да се възползва от възможността да не издава фискален (ФБ) за неприсъствени плащания с дебитни или кредитни карти , при условие че не приема други плащания, изискващи издаване на фискален бон (чл. 3, ал. 17 от Наредба №Н-18/2006 г.).

Каква информация се подава към НАП от онлайн магазините

Подава се информация за наименованието и собственика на домейна на електронния магазин, за лицето/търговеца, извършващ продажбите (име/наименование, електронен адрес, телефон за връзка), за софтуера на електронния магазин, за вида и доставчика на хостинг-услугата и др. – съгласно Приложение №33 на Наредба №Н-18/2006 г.

Информацията се подава отделно за всеки електронен магазин, чрез който се извършват продажби.

Лицата от третата група по-горе подават допълнителна информация за методите на плащане, които предлагат, доставчика/ците на платежни услуги, с който/които имат сключен договор за предоставяне на виртуален POS,  № на виртуалния POS, платежните сметки, по които получават плащанията от продажби на стоки/услуги и др. – съгласно чл.52р и Приложение №33, т. 7 от Наредба №Н-18/2020 г.

Как се подава информацията

Информацията се подава по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП.

Срок за подаване

Информацията се подава преди започване на дейността по продhttps://portal.nra.bg/ажба на стоки или услуги чрез електронен магазин.

При промяна на обстоятелствата актуалната информация се подава в 7-дневен срок от настъпване на промяната.

Резултат от подаването на информация към НАП
Резултат от подаването на информация към НАП

Резултат от подаването на информация към НАП

След подаване на информацията електронният магазин се включва в Публичния списък на електронните магазини, който НАП поддържа съгласно чл. 118, ал. 19 от ЗДДС.

Лицата от третата група по-горе, подали информация съгласно чл.52р и Приложение №33, т. 7 от Наредба №Н-18/2020 г. получават и уникален номер на електронния си магазин.

Прекратяване на дейността

Информация за това обстоятелство се подава в 7-дневен срок , като то се отразява в Публичния списък на електронните магазини.

Санкции

1. Съгласно чл. 185, ал.1 от ЗДДС на лице, което не издаде документ по чл. 118, ал. 1 от с.з., се налага глоба – за физическите лица, които не са търговци, в размер от 100 до 500 лв., или имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 2000 лв.

2. Извън случаите по чл.185, ал.1 от ЗДДС на лице, което извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 118 от с.з или на нормативен акт по неговото прилагане, се налага глоба – за физическите лица, които не са търговци, в размер от 300 до 1000 лв., или имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 3000 до 10 000 лв. Когато нарушението не води до неотразяване на приходи, се налагат санкциите по ал. 1 на чл.185 от ЗДДС.

Счетоводни услуги на онлайн магазин и регистрация по ДДС

Допълнителна информация

Изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, са посочени в Глава седма „г“ на Наредба № Н-18/2006 г.

Чл. 52о – 52у от същата глава съдържат разпоредби, насочени изцяло към лицата по чл. 3, ал. 17 от наредбата, а именно лицата, възползващи се от възможността да не издават фискален (ФБ) за неприсъствени плащания с дебитни или кредитни карти.

Необходимо е да се има предвид, че ако софтуерът на електронния магазин притежава характеристиките на СУПТО по смисъла на §1, т.84 от ДР на ЗДДС и §1, т.17 от ДР на Наредба №Н-18, то за него следва да се подаде информация, съгласно чл. 52з и Приложение №32. Това не се отнася за лицата, извършващи продажби през електронен магазин, които използват друг СУПТО за управление на продажбите си, вкл. на тези от електронния си магазин.

Фискални устройства, СУПТО, е-магазини

Ако имате онлайн магазин в България, може да ви се наложи да се регистрирате по ДДС (данък върху добавената стойност) в Националната агенция за приходите (НАП). Ето какви са стъпките, свързани с регистрацията на вашия онлайн магазин за ДДС в България:

Определете дали вашият бизнес трябва да се регистрира по ДДС: В България фирмите, които надвишават определен праг на годишен оборот (понастоящем 100 000 лв. от 01.01.2023г.), са задължени да се регистрират по ДДС. Ако вашият онлайн магазин надхвърля този праг, ще трябва да се регистрирате по ДДС в НАП.

Има и други специфини случай, когато онлайн магазина трябва да се регистрира в НАП по ДДС. Ако ползвате услуги от Европейският съюз, тип реклами от Facebook ( Meta) или от Google то тогава вие трябва да се регистирате доброволно по чл. 100 от ЗДДС или по чл. 97 а, частична регистрация по ДДС

Регистрация по ДДС на онлайн магазин

Подгответе необходимите документи: За да се регистрирате по ДДС, ще трябва да предоставите на НАП различни документи, включително документи за регистрация на фирмата, документи за самоличност и информация за банкова сметка. Също така ще трябва да предоставите информация за естеството на дейността си и видовете стоки или услуги, които продавате. Както и специфични справки декларации за облагаем оборот за последните 12 месеца и ВОП и ВОД за 12 месеца назад, както и няколко лични декларации. Срока за регистрация по ДДС е до 14 работни дни, а по чл.97 а той е до 3 работни дни.

Извършваме тази услуга за регистрация по ДДС на фирми, изцяло онлайн за цяла България.

Подайте заявлението си: След като сте подготвили необходимите документи, можете да подадете заявлението си за регистрация по ДДС в НАП. Можете да направите това онлайн или лично в местния офис на НАП.

Изчакайте одобрението: След като подадете заявлението си, ще трябва да изчакате одобрението на НАП. Този процес може да отнеме до 14 работни дни, така че бъдете търпеливи. След което ще получите акт за регистрация по ДДС или отказа за регистрация, според това което сте подали.

Започнете да събирате и превеждате ДДС: След като получите одобрение за регистрация по ДДС, ще трябва да започнете да събирате ДДС за стоките или услугите, които продавате. Също така ще трябва да превеждате този ДДС на НАП редовно, обикновено всеки месец до 14-то число, на месеца преди него.

Подаване на  справка-декларация от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от Административния регистър на Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – Приемане на справка – декларация (включително по електронен път) – №627

Справка-декларация (СД) подават всички регистрирани по ЗДДС лица. Заедно със справката декларация се подават и отчетните регистри (дневник за покупки и дневник за продажби) за съответния данъчен период. Изключение правят субектите, които подлежат на специална регистрация, регламентирана в глава осемнадесета на ЗДДС – (Специални режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица ). Редът и сроковете за подаване на справки-декларации от тях, както и съдържанието на справка-декларацията, се уреждат отделно.

Срок за подаване

Декларацията се подава в срок до 14-о число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася.

Данъчният период е едномесечен за всички регистрирани лица и съвпада с календарния месец, освен в случаите по глава осемнадесета ЗДДС

За новорегистрираните по ЗДДС лица първият данъчен период след датата на регистрация обхваща времето от датата на регистрацията до последния ден включително на календарния месец, през който е извършена регистрацията по ЗДДС, освен в случаите по глава осемнадесета на ЗДДС.

В случаите на дерегистрация по ЗДДС последният данъчен период обхваща времето от началото на данъчния период до датата на дерегистрацията включително.

Как и къде се подават документите за регистрация по ЗДДС

Справка-декларацията и отчетните регистри се подават задължително по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП), освен при смърт на физическо лице или на физическо лице – едноличен търговец или при издадено от компетентната териториална дирекция на агенцията разрешение, на лице с прекратена регистрация по ЗДДС, за извършване на корекция във вече подадена справка-декларация и отчетни регистри, при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Справка-декларацията се подава и в случаите, когато данъкът не следва да се внася или да се възстановява, както и в случаите, когато регистрираното лице не е извършило, съответно получило доставка или придобивания или не е осъществило внос за съответния данъчен период.

При дерегистрация по ЗДДС заедно със справка-декларацията за последния данъчен период лицето подава протокол-опис за начисляване на данък по чл. 111 от закона по образец (Приложение № 9 към  чл.77, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗДДС).

Ползването на услугата с КЕП изисква да е подадено:

Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице  и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или

Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до услугата “Декларации, документи и данни по ЗДДС. Заявление за дерегистрация по ЗДДС“.

Счетоводни услуги на онлайн магазин

Резултат от подаването

При приемането на така подадените декларации на подателя се изпраща автоматично съобщение с вх. №, а за резултата от обработката се издава уведомление за приемане или отхвърляне на декларацията. Тази информация е достъпна и чрез профила на лицето в електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП, секция „Декларации, документи и данни по ЗДДС. Заявление за дерегистрация по ЗДДС“ – „Справка – декларация за ДДС“ –  „Подадени данни“.

Санкция

Лице, което, като е длъжно, не подаде справка-декларацията по чл. 125, ал. 1 и отчетните регистри по чл. 124 или не ги подаде в предвидените срокове, се наказва с глоба – за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция – за юридическите лица и еднолични търговци, в размер от 500 до 10 000 лв.  (чл. 179, ал.1 ЗДДС).

Като следвате тези стъпки, можете успешно да регистрирате онлайн магазина си по ДДС в България и да гарантирате, че спазвате данъчните закони на страната.

Регистрация при доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя

На регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6 от ЗДДС, което (чл. 97а от ЗДДС):

получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 от ЗДДС.

е установено на територията на страната и предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка, за които се дължи данъкът по доставката се дължи от получателя – (данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице), регистрирано за целите на ДДС в тази държава членка (чл.97а, ал. 2 от ЗДДС, доп. – ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.).

Ако отговаряте на горепосочените условия трябва да подадете заявление за регистрация не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за извършената доставка на услугата става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие).

Ако сте регистрирани като получател на услуги с място на изпълнение на територията на страната, за които данъкът е изискуем от Вас, като получател (по чл. 97а, ал. 1 от ЗДДС):

сте регистрирани и като лице което предоставя услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка (по чл. 97а, ал. 2 от ЗДДС) и обратното;

имате право на регистрация по избор (по чл. 100, ал. 1 и 2 от ЗДДС);

ако за вас възникнат основания за задължителна регистрация, сте длъжни да се регистрирате на съответното основание  (по чл. 96, 97 или 99 от ЗДДС).

Имате нужда от повече инфомрация или конкретна среща за консултация свържете се с нас за: Счетоводни услуги на онлайн магазин