Рефинансиране на ипотечен кредит в Пловдив

Rate this post

Защо да рефинасирам ипотечният си кредит си в Пловдив?


Рефинансиране на ипотечен кредит в Пловдив. Рефинансирането Ви дава възможност да промените изцяло условията по кредита си. Рефинансирането на кредита Ви може да намали вноските, лихвите, срока за изплащане – всички условия по вашия кредит.
Какво ще спечелите от едно рефинансиране на кредит:

  • 1) Намален лихвен процент и по-ниски месечни погасителни вноски;
  • 2) Оптимизация на плащанията по кредита (увеличаване или намаляване на срока на кредита и/или вида на вноските);
  • 3) Управление на валутния и лихвения риск по настоящите задължения (превалутиране на кредита, промяна в начина на лихвообразуване);
  • 4) Липса на такси за обслужване, което води до по-нисък Годишен процент на разходите;
  • 5) Опция за теглене на допълнителна сума при по-висока оценка на имота, обезпечаващ кредита;
  • 6) Възможност за рефинансиране на кредити – няколко – с един ипотечен с много по ниски лихвени проценти.


Как да рефинансирам ипотечният си кредит в Пловдив?

По този начин се постига удобство при обслужването и намаляване на общата цена на финасиране
Някои банки предлагат преференциални условия и отстъпки по кредитите си предназначени за рефинансиране.
За да се постигне положителен финансов ефект от рефинансирането на кредит, е необходимо да се пресметнат съпътсващите тази процедура разходи – нотариалните такси и други разноски по заличаване на ипотека и учредяването на новата, разходите по оценка и застраховане на обезпечението и др.


Използвайки нашите услуги, ние можем да Ви договорим още по-преференциални условия и ниска лихва при рефинсиране от стандартните условия в някои от банките.

Рефинансиране на ипотечен кредит в Пловдив, чрез консултант


Ако имате нужда от кредитен консултант в Пловдив за вашият ипотечен кредит, за неговото финансиране или като цяло да получите повече информация и оферта, свържете се с нас!

0899 85 75 00


Статията ни е предоставена от АРЕНА КОНСУЛТ ЕООД. АРЕНА КОНСУЛТ ЕООД е лицензиран кредитен посредник, в съответствие със Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП), с регистрационен № BCI00008, издаден от Българска народна банка.