Разходите за труд се увеличават

Rate this post

В края на 2014 най-висок ръст в разходите за възнаграждения има при административните и спомагателни дейности

Разходите за труд се увеличават
Разходите за труд се увеличават

През четвъртото тримесечие на 2014 общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 3.1% спрямо четвъртото тримесечие на 2013. Увеличението в индустрията е с 6.5%, в услугите с 0.9%, а в строителството с 2.9%. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт /НСИ/.

Най-висок е ръстът на общите разходи за труд спрямо същото тримесечие на 2013 при „Административни и спомагателни дейности” (+8.9%), „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” (+7.6%), и „Транспорт, складиране и пощи” (+7.5%). Най-голямо намаление на разходите е регистрирано в икономическите сектори „Операции с недвижими имоти” (-13.4%), и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ (-5.2%).

В състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 2.4% спрямо година по-рано, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) – с 6.3%.

По икономически дейности изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на 2013 варира от минус 14.3% за „Операции с недвижими имоти” до 8.1% за „Административни и спомагателни дейности”.

Източник: https://www.economy.bg/