Работодателите са против уведомяването на работниците за отпуски

Основните принципи за използване на отпуските остават непроменени

Работодателите са против уведомяването на работниците за отпуски
Работодателите са против уведомяването на работниците за отпуски

На днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) работодателските организации – Българска търговско промишлена палата (БТПП), Асоциация на индустриалния капитал (АИКБ) и Българска стопанска камара (БСК), се обявиха против искането на КТ “Подкрепа” за писмено уведомяване на работниците в началото на всяка година за отпуска им, предаде БГНЕС.

Работодателите твърдят, че ще са необходими много ресурси от хартия за писмено уведомяване. Българска стопанска камара също заявиха позиция, че са против уведомяването на работниците за отпуска им.

Въвеждането на задължение на работодателя да води трудово досие на всеки работник и служител, както и правото на работника и служителя да получава заверени копия от съхраняваните в него документи, са достатъчна гаранция за реализиране на правото за ползване на платения годишен отпуск, посочват от БСК. Представителят на БСК не подкрепи и предложението на КТ “Подкрепа” да вмени задължение за работодателя да предоставя заповедта за удължаване на работното време на синдкалните организации и на представителите на работниците и служителите.

Президентът на КТ “Подкрепа” Димитър Манолов защити тезата си, че уведомлението за отпуските може да се праща и онлайн, за да не се хаби излишна хартия.

По време на заседанието вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин припомни част от промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, които бяха приети и обнародвани в Кодекса на труда. Според някои от промените работодателите вече няма да имат задължения да изготвят поименен график за използване на платения годишен отпуск до 31 декември на съответната година.

Основните принципи за използване на отпуските остават непроменени. А те са: отпускът се използва по искане на служителя и се приема с писмено разрешение от работодателя в рамките на календарната година, за която се отнася. Единствената възможност работодателят да откаже писмена молба за отпуск е да издаде заповед за отлагане поради важни производствени причини. В новите разпоредби няма и ограничение на броя на дните платен годишен отпуск, които работникът може да отложи за следваща година.

В случай, че служителят не използва отпуска си в рамките на годината, работодателят има право да му го даде и без негово съгласие, като може да определи и дните, в които да се използва. Погасяването на отпуските има двегодишна давност и остава в сила като ще продължава да се прилага. Неизползваните дни за платен отпуск имат двегодишна давност, след което служителят губи правото си да използва почивката.

Отпуската за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст вече ще може да се използва независимо от броя на децата.

Източник: https://www.economic.bg/

Please rate this