Работодателите недоволни от пенсионната реформа

Rate this post

Представените идеи не отговарят на изискванията за цялостна структурна реформа, смятат работодателите

Работодателите недоволни от пенсионната реформа
Работодателите недоволни от пенсионната реформа

Представителните организации на работодателите в България изразиха своята позиция от изложените МТСП виждания за пенсионната реформа. Те констатирахаотказ от програмните намерения на партиите в коалиционното правителство, прокламирани по време на последната изборна кампания, както и откровеното несъобразяване с многократно представяни и аргументирани предложения на организациите на работодателите.

Според организацията, представените идеи за промени в пенсионната система не отговарят на изискванията за цялостна структурна реформа, а целят единствено увеличение на приходната част с цел преодоляване на дефлацията на ДОО, а оттам – на на консолидирания държавен бюджет. Твърди се, че от пакета предвидени мерки са изключени най-съществените и спешни промени, които следва да бъдат осъществени, включително:

Почистване на осигурителната система от всички социални плащания, които нямат общо с осигурителния принос, а са с характер на социално подпомагане. Продължава структурната неяснота за характера на системата за социално осигуряване!

Ограничаване на мащабните злоупотреби с придобиването на инвалидни пенсии, независимо от наличието на висока степен на съгласие между социалните партньори по този проблем. Не можем да скрием недоумението си от подобно подминаване на проблема. Практически продължава да се толерира това прекомерно скъпо „удоволствие“ за обществото, за всички осигурени лица в най-масовата – трета категория труд, за днешните и бъдещи пенсионери.

Преструктурирането на системата за ранно пенсиониране. Въпреки заклинанията за радикални промени, законодателството продължава да произвежда, а обществото – да издържа за сметка на осигурителните фондове неприлично млади пенсионери, служили в отбраната, сигурността и съдебната система на България, получаващи осезаемо по-високи пенсии от останалите граждани.

Не на последно място, организацията отбелязва намерението за увеличаване на осигурителните вноски, което влиза в тежък конфликт със заявеното от партиите от управляващата коалиция по време на последната предизборна кампания и с 3-годишната управленска рамка. Избирателите са гласували в подкрепа на изявленията за запазване или дори за намаляване на осигурителната тежест, а не за нейното увеличаване с цел попълване на дефицити, породени от структурни деформации, както ни се предлага в последната визия за пенсионна реформа.

Национално представителните работодателски организации смятат за свой дълг да напомнят на правителството и на подкрепящото го парламентарно мнозинство, че извършването на структурни промени в пенсионната система следва да очертае хоризонт и перспектива от поне 30 до 50 години и по никакъв начин не може да се обвързва с конюнктурни интереси и очаквани резултати за представяне на предстоящите местни и други избори.

Източник: https://www.economic.bg/