Проект на Наредба за изменение на Наредба № Н-8 от 2005г.

Проект на Наредба за изменение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

С проекта на наредба са предложени промени в декларации обр. № 1, 5 и 6, както и в указанията за тяхното попълване.

Проект на Наредба за изменение на Наредба № Н-8
Проект на Наредба за изменение на Наредба № Н-8

Предложените изменения в указанията имат за цел правилното попълване на данните в декларации обр. № 1, 5 и 6 по отношение на увеличената осигурителна вноска за фонд “Пенсии” (в размера на вноската за универсален пенсионен фонд) за лицата по чл. 4б, ал. 1 от КСО.

Целта на предложените промени е привеждане в съответствие на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица с разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване.

Дата на откриване: 03.2.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 17.2.2015 г.
  • Проект на Наредба за изменение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
  • Източник: https://www.strategy.bg

Please rate this