Привилегированите депозити също стават гарантирани

Rate this post

Фондът за гарантиране на влоговете в банките ще може да оказва подкрепа, за да предотврати неплатежоспособност на кредитни институции

 

Привилегированите депозити също стават гарантирани
Привилегированите депозити също стават гарантирани

Депозитите, които са с преференциални договорена лихва и условия, различаващи се от стандартните продукти на търговската банка, вече ще бъдат гарантирани. Това става факт, след като народните представители приеха новия Закон за гарантиране на влоговете в банките.

На първо четене проектът получи 91 гласа подкрепа, 21 се обявиха против, а седем депутати се въздържаха.

Отпадат още четири изключения, при които досега суми под 196 000 лв. не се гарантираха. Това са акционерите в банката с над 5% участие, членовете на надзорния, управителния съвет, директорите и членовете на вътрешния ѝ контрол, съдружниците компаниите, одитиращи институцията, както и техните съпрузи и роднини до втора степен. В мотивите се посочва, че тези изключения са „отпаднали от допустимите изключения от обхвата на директивата”.

Новите текстове, предложени от Министерски съвет целят имплементиране на най-новата Директива 2014/49/EC на Европейския парламент и Съвета, приета на 16 април. Българските власти получиха сериозни критики от Брюксел за това, че бавят транспонирането ѝ, особено в контекста на кризата с Корпоративна търговска банка и продължилия близо половин година специален надзор на БНБ. Депозантите получиха достъп до гарантираните си влогове едва през декември.

Съкращава се срокът, след който ФГВБ трябва да започне изплащането на гарантирани депозити до максимум 7 дни след като спестяванията са станали неналични в банката. Това практически изменя цялата процедура по специален надзор на БНБ, обезсмисляйки нейната продължителност над този срок. Евродирективата предвижда преходен период за постепенно намаляване на срока до 1 януари 2024 г., но страната ни няма да се възползва от тази възможност.

Спор в парламента предизвика поправка, според която, Фондът за гарантиране ще има право да използва натрупаните в него средства не само за изплащане на депозити, но и за предотвратяване на банкови кризи и неплатежоспособност на кредитни институции. Това ще може да се случва само при спазване на изискванията за държавна помощ. Румен Гечев от БСП заяви от трибуната, цитиран от агенция Фокус, че по този начин ще бъде създадена паралелна на централната банка институция.

Ще отпадне и встъпителната вноска на банките във Фонда, а той ще се финансира само с редовните и извънредни вноски. Институцията ще може да инвестира и в по-широк спектър от инструменти, но при съблюдаване на изискванията за нисък риск и ликвидност.

В обхвата на схемата на гарантиране ще попадат и клонове на банки от трети страни, където не действа подобен механизъм или той е с по-нисък таван. Максималната гарантирана сума остава 100 000 евро, но в рамките на 3 до 12 месеца трябва да се предвиди възможност за разширяване на обхвата до 250 000 лв. за определени влогове, свързани с важни житейски събития като пенсиониране, продажба на имот, брак, развод, смърт и др. По-високата гаранция ще важи, само ако парите са постъпили по сметките между 3 и 12 месеца от невъзможността банката да изплати задължението си.

Източник: https://www.economic.bg/