Предварителен отчет за изпълнението на Консолидирания бюджет на ДОО за 2014 г.

Rate this post

С 91,4 млн. лева по-малко от планираното са разходите на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2014 г.

Предварителен отчет за изпълнението на Консолидирания бюджет на ДОО за 2014 г.
Предварителен отчет за изпълнението на Консолидирания бюджет на ДОО за 2014 г.

Това сочат данните от предварителния отчет за изпълнението на Консолидирания бюджет на ДОО за миналата година.

Общите разходи за периода възлизат на 9 273,9 млн. лв., което представлява 99,0% изпълнение на плана за годината. Заедно с направените разходи за еднократни допълнителни суми към пенсиите за т.н. „великденски“ и „коледни“ добавки, общият разход възлиза на 9 380,7 млн. лв.

Изпълнението на плана на разходите за пенсии е 98,8% от планираното. Сумата на изплатените пенсии (без великденски и коледни добавки) е в размер на 8 048,1 млн. лева, като са реализирани по-малко разходи в размер на 99,1 млн. лв.

Повече от планираните разходи са направени при паричните обезщетения и помощи от ДОО – с 16,9 млн. лв. над плана.

Към края на 2014 г. приходите за ДОО са в размер 4 507,4 млн. лв., което е 101,5% изпълнение на плана за годината или с 67,3 млн. лв. повече от очакваното. Най-голям е делът на средствата, постъпили от събраните от Националната агенция за приходите осигурителни вноски на работодатели, осигурени и самоосигуряващи се лица. По това перо през миналата година по сметките на ДОО са постъпили общо 3 630,3 млн. лв. или с 57,8 млн. лв. повече от планираното.

Получените допълнителни субсидии за ДОО от Централния бюджет на Република България за покриване недостига от средства са 1 819,7 млн. лв., които са със 165,5 млн. лв. (8,3 на сто) по-малко от планираните.

Подробна информация за изпълнението на Консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване за 2014 г. е публикувана в рубрика „НОИ”/„Статистика и анализи”/„Анализи“.

Източник: НОИ