Предложените от нас реформи бяха приети, но не и изпълнени

Предложените от нас реформи бяха приети, но не и изпълнени

Предложените от нас реформи бяха приети, но не и изпълнени

Вашият коментар