Пощенска банка финансира с нови 30 млн. лв. малкия бизнес

Кредитната линия ще подкрепи микро, малки и средни предприятия

Пощенска банка финансира с нови 30 млн. лв. малкия бизнес
Пощенска банка финансира с нови 30 млн. лв. малкия бизнес

Пощенска банка ще подкрепи микро, малки и средни предприятия в страната с кредити за общо 30 млн. лв., съгласно споразумение за партньорство по новата програма на Българска банка за развитие за индиректно финансиране на българския бизнес, озаглавена “Напред”, съобщиха от финансовата институция. Кредитите ще бъдат с по-ниски такси и по-ниски лихвени нива от стандартните за пазара.

С новата кредитна линия Пощенска банка ще предостави финансиране на компании, които искат да се развиват, да създават нови работни места и да допринасят за развитието на икономиката на страната.
Средствата ще бъдат отпускани за оборотни и инвестиционни цели, проектно финансиране за технологично обновление, както и за подобряване на конкурентноспособността и експортния потенциал на малкия бизнес. Фирмите-кредитополучатели ще имат достъп до финансиране при годишен лихвен процент в размер на 3-месечен EURIBOR плюс годишна надбавка до 4,3%. Максималният размер на заемите е 3 млн. лева.
Условията важат и за рефинансиране на заеми на малки компании, при условие, че бизнес плановете им предвиждат откриване и поддържане на поне 30 нови работни места през периода на заема или осъществяване на дейност в области на страната с висок процент на безработица.
Четири са типовете финансиране в рамките на кредитната линия, които Пощенска банка ще предложи – оборотни кредити на вноски, инвестиционни кредити на вноски, кредитни линии и овърдрафти. Чрез схемата ще се финансират и проекти по оперативните програми на ЕС.
Източник: https://www.economic.bg/

Please rate this