Помощ! Отпускът ми ще изгори

Една по стара статия от 2013 година, изчерпателна по въпроса.

Помощ! Отпускът ми ще изгори
Помощ! Отпускът ми ще изгори

Останали са ми 14 дни отпуск, а до края на годината по график трябва да ползвам само 5. Какво да правя? Ще загубя ли дните, които не съм ползвал? Мога ли да ги прехвърля за догодина, или да помоля шефа да ми плати обезщетение за тях?

С приближаването на края на годината вероятно все повече хора ще се изправят пред подобна главоблъсканица.

Възникването на въпросителни е съвсем нормално, тъй като и работодатели, и служители още не са натрупали достатъчно практика с новия ред за ползване на платения годишен отпуск, който беше въведен от средата на 2010 г.

Тогава се въведе правилото, че почивката задължително трябва да се взема през годината, за която се полага, като с разрешение на работодателя за следващата година може да се прехвърлят максимум 10 дни. Всички неизползвани дни “изгарят” 24 месеца след края на същата година. Това означава, че ако до момента още не сте изчистили целия си отпуск за 2011 г., трябва да направите това не по-късно от 31 декември. В противен случай ще загубите дните, а по закон не можете да получите обезщетение за тях, дори и шефът ви да иска да ви го плати.

Как да не губите дни

На първо място проверете в графика за отпуските колко дни трябва да ползвате до 31 декември. Ако сте планирали почивка, поискайте от счетоводителя или отдела по човешки ресурси да запише, че ползвате “старите” дни. Вероятно те сами ще ви предложат подобно решение, но за всеки случай се уверете лично в това. Все пак става въпрос за вашите права. Дори и да не успеете да изчистите напълно стария си отпуск, поне ще минимизирате щетите.

Възниква обаче въпросът какво да правите, ако до края на годината по график не ви се полага да почивате. За съжаление при това положение вероятността почивните дни да изгорят е голяма. Единственият шанс е да сте случили на разбран шеф и колеги, които да ви позволят да излезете в отпуск, въпреки че е извън графика.

Според буквата на закона това не е разрешено, но досега никой работодател не е глобен за това, че е разрешил отпуск. Е, ако решите да напуснете работа, тогава ще получите обезщетение за всички неползвани дни от началото на 2011 г. досега. Надали обаче някой би предпочел да загуби работата си, само за да му платят няколко дни.

Планирайте умно

Затова, ако няма как да си вземете отпуска от 2011 г., ще трябва да се примирите, че го губите. И да планирате по-добре почивките си оттук нататък. Имайте предвид, че скоро ще започне да се прави списъкът за 2014 г. и колкото по-рано запишете конкретните дати, толкова по-спокоен ще бъдете.

Естествено, първоначалният график често се променя, когато за един и същ период се струпват много желаещи да почиват, но практиката показва, че обикновено печелят най-бързите.

Да се върнем на отпуска за текущата 2013 година. По закон имате право да поискате писмено работодателят ви да ви прехвърли не повече от 10 дни за следващата година, но само ако имате “уважителни причини”. Право на шефа ви е да прецени дали да уважи или да отхвърли желанието ви.

Добре е да знаете, че той има право да отложи ползването на отпуск. Например, ако сте планирали почивка в натоварен период или ако по същото време отсъстват много от колегите ви.

Кои причини са уважителни?

Кодексът на труда не дава отговор на този въпрос. “Уважителни са тези причини, които възпрепятстват служителя да ползва платения си годишен отпуск в пълен размер. Например отмяна на резервация за почивка по независещи от него обстоятелства, невъзможност други членове на семейството да ползват отпуска по същото време”, обясни пред “Труд” Теодора Дичева, шеф на правната дирекция в Главната инспекция по труда. “Прехвърлените дни трябва да се вземат предвид при правенето на графика за 2014 г.”, добави тя.

Законът дава право за прехвърляне на максимум 10 дни, но въпреки това, ако имате още останали дни за почивка и не сте ги прехвърлили по официалния ред, “няма пречка да ги ползвате до изтичането на 2-годишния давностен срок”, каза Дичева.
Това означава, че реално може да оставите за догодина повече от 10 дни. В края на 2014 г. изтича давността на отпуска от 2012 г., в края на 2015-а – за 2013 г. и т.н.

Практиката обаче показва, че отлагането на почивката води до натрупването на много дни за следващата година, което прави пълното  ползване по-трудно. Затова недейте да превръщате прехвърлянето на дни в постоянна практика, защото рано или късно част от тях ще изгорят.

Законът дава възможност и за съвсем легално отлагане на целия платен годишен отпуск. Става въпрос за случаите, в които служителят не е успял да излезе във ваканция, защото е ползвал друг вид отпуск – за временна неработоспособност, бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете.

“Когато платеният годишен отпуск е отложен поради ползване на друг законоустановен отпуск, правото му на ползване се погасява по давност след изтичане на 2 години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му и работникът се е завърнал на работа”, каза Дичева. Например, ако служителка е в майчинство от март 2013 г. до февруари 2014 г., платеният  отпуск от текущата година ще се пази чак до края на 2016 г.

311 фирми глобени заради ваканциите

Около 7000 нарушения на разпоредбите за ползване на платен годишен отпуск и заплащане на обезщетение за неползвани почивни дни са констатирали инспекторите по труда от началото на 2013 г. до края на септември.

В 311 от тези случаи работодателите са били глобени. До санкции се стига, когато е имало вредни последици за служителите, обясниха от Главната инспекция по труда (ГИТ). Минималната глоба е 1500 лв., но обикновено всички работодатели обжалват актовете, а съдът често се съобразява с тях.

Най-честите нарушения са неспазване на регламента за изготвяне на графици за почивните дни и непредоставяне на по-дълга ваканция на работници с намалена работоспособност, която им се полага по закон. Най-много актове трудовите полицаи са наложили в търговията на дребно, ресторантьорството, сухопътния транспорт, производството на облекло.

Има и оплаквания, че почивката се ползва фиктивно. В трудовите досиета има молби и заповеди за отпуск, но при проверките хората са на работа. Това ги лишава от правото им да получат обезщетение за неползвани дни при прекратяване на договора, обясниха от ГИТ. Друг проблем е, че понякога шефовете не се съобразяват с утвърдения график за отпуските.

Работници са сигнализирали контролните органи и за това, че работодателят им не им разрешава да излязат във ваканция, защото не може да им осигури заместник. Не са рядкост и оплаквания от жени, на които не им се разрешава да ползват платения отпуск, натрупан, докато са били в майчинство.

Please rate this