Полезни връзки от НОИ, НАП, НСИ и др.

Rate this post

Главна дирекция на НАП

Национален осигурителен институт

Национална здравноосигурителна каса

Главна инспекция по труда

Агенция за приватизация

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на икономиката

Министерство на финансите

Министерство на земеделието и храните

Изчисляване на прогнозна пенсия

arrow rightИзчисляване на прогнозна пенсия

Изчисляване на прогнозен размер на парично обезщетение за бременност и раждане

arrow rightИзчисляване на прогнозен размер на парично обезщетение за бременност и раждане

 Справки за социално осигуряване

arrow right Справка за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО чрез НОИ по ЕГН

arrow right Справка за представени в НОИ документи и изплатени обезщетения и помощи от ДОО

arrow right Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО

 Справки за парични обезщетения за безработица

arrow right Справка за изплатени парични обезщетения за безработица

arrow right Справка за регистрирани заявления за отпускане на парични обезщетения за безработица

 В услуга на пенсионера

arrow right Актуално състояние на изплащаните пенсии и добавки по ЕГН и ПИК

arrow right Справка за издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК