Плащане на данъци

Rate this post

Срок?

Дължимият данък върху доходите, определен с годишната данъчна декларация, се заплаща до края на април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

Плащане на данъци
Плащане на данъци

Плащането на данъка може да стане и в последния ден, стига сумата да постъпи по сметката на НАП на следващия работен ден.

Има ли отстъпки?

=> 5% за подаване на декларацията по електронен път в срок до 31 март, ако към момента на подаването й лицето няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения (с ПИК или подписана с електронен подпис)

Може да се ползва само една от двете отстъпки.

Как се плаща?

  • По интернет (системата за онлайн плащане) – най-лесно и бързо. Необходима е дебитна или кредитна карта и регистрации в www.nap.bg иwww.epay.bg. Повече за плащане по интернет.
  • По пощата, с пощенски запис за плащане към бюджета.
  • Във всеки банков офис с преводно нареждане за плащане към бюджета. В повечето офиси на НАП са разкрити банкови гишета, които обслужват гражданите и фирмите. За плащане на данък върху доходите от физическо лице при превод от банково гише в офис на НАП не се събират такси.

Как се попълва преводно нареждане и пощенски запис?

Данъците се заплащат по банковите сметки на НАП. За  физическите лица това е сметката на дирекцията по постоянния им адрес. Клиентите на НАП трябва да знаят, че при попълване на преводни нареждания към бюджета за плащане на данък върху доходите се попълва код за вид плащане 11 00 00.

Източник: НАП