PensionsEurope притеснена от пенсионните промени в България

Rate this post

Организацията изпрати писмо с позицията си, според нея промените поставят под въпрос пенсионния модел в страната

PensionsEurope притеснена от пенсионните промени в България
PensionsEurope притеснена от пенсионните промени в България

Свидетели сме на притеснителни промени в система за допълнително пенсионно осигуряване в България. В стремежа си да подобри състоянието на публичните финанси българското правителство реши да даде възможност на осигурените лица да прехвърлят спестяванията си, натрупани в пенсионен фонд, към държавното обществено осигуряване на разходопокривен принцип. Тези нововъведения поставят под въпрос съществуващия многостълбов пенсионен модел в страната. Това се казва в писмо на организацията на пенсионни компании в Европа PensionsEurope относно промените в осигурителната система в страната ни.

Правителството възнамерява да реформира системата, като предостави на членуващите в УПФ правото на избор дали да продължат да участват в пенсионен фонд или да прехвърлят осигуряването си единствено в общественоосигурителната система заедно с натрупаните до момента средства по индивидуалните им партиди. Така вноските, които понастоящем се пренасочват към универсалните пенсионни фондове, ще постъпват в обществената система. Натрупаните средства по индивидуалните спестовни партиди на лицата също ще бъдат прехвърлени към общественоосигурителния стълб. В него не се поддържат индивидуални партиди, следователно така преведените средства ще бъдат погълнати от разходопокривния фонд. Веднъж взето, това решение ще бъде окончателно.

Ако лицето не упражни правото си на избор, то автоматично ще бъде прехвърлено към общественоосигурителната разходопокривна система без възможност да промени това обстоятелство на по-късен етап. Последната реформа в България има особен характер, тъй като лицата трябва да избират между два вида пенсионно осигуряване, които са несъпоставими по своя характер: разходопокривна и капиталопокривна системи, се казва в становището.

Джоан Сийгърс, председател на PensionsEurope казва: “Тази реформа на пенсионната система определено подкопава ролята на капиталопокривните пенсионни схеми в пенсионноосигурителната система и икономиката като цяло. България е изправена пред сериозни демографски предизвикателства, които в дългосрочен план не могат да се преодолеят единствено с помощта на разходопокривната пенсионна система и публичните финанси. Вече над 10 години пенсионната политика на ЕС (от Лисабонската стратегия до Бялата книга за пенсиите) акцентира върху ролята на капиталопокривните пенсионни схеми по месторабота за осигуряването на адекватни и устойчиви пенсионни плащания. Ние силно подкрепяме тази цел. В качеството си на основен представител на работодателските пенсионни фондове в Европа, споделяме убеждението, че ефективните многостълбови пенсионни системи са ключов фактор за осигуряването на добър, адекватен и устойчив пенсионен доход за европейските граждани. Ето защо се нуждаем от повече капиталопокривни схеми, а не от ограничаването им.”

Мати Лепала, Генерален секретар и главен изпълнителен директор на PensionsEurope: “Дълбоко сме обезпокоени от случващото се в България. Капиталопокривните пенсионни схеми имат ключова роля за осигуряването на пенсионен доход и за функционирането на икономиката и финансовите пазари. Те се явяват основни играчи на пазарите на акции и книжа с фиксирана доходност. С прехвърлянето на активите от универсалните пенсионни фондове към общественоосигурителната система ще се разруши тристълбовия пенсионен модел, действащ в България от 2000 г., а икономиката на страната ще бъде засегната в дългосрочен план. Капиталопокривните пенсии са необходим елемент за осигуряване на добър пенсионен доход в България.”

PensionsEurope обединява национални асоциации на пенсионни фондове и сродни институции за предоставяне на работодателски пенсии. Част от членовете й управляват индивидуални пенсионни схеми от чист вид.

В PensionsEurope членуват 24 асоциации от държави членки на ЕС и други европейски страни, в които са създадени значими (по своя размер и роля) пенсионни схеми за осигуряване на работното място.

Организацията PensionsEurope е учредила Форум на държавите от Централна и Източна Европа като трибуна за обсъждане на въпроси, касаещи пенсионните системи в региона.

Членуващите в PensionsEurope организации предлагат пенсионно осигуряване на работното място на около 80 милиона европейски граждани, като общият размер на управляваните от тях активи възлиза на около 3,5 трилиона евро под формата на спестявания за бъдещи пенсии. В PensionsEurope членуват големи институционални инвеститори, които се явяват в ролята на купувачи на финансовите пазари.

Източник: https://www.economic.bg/