Пенсионните компании с до 7% доходност

Rate this post

Минималната доходност за последната година е 3,72 на сто, сочат данните на КФН

Пенсионните компании с до 7% доходност
Пенсионните компании с до 7% доходност
Минимална доходност на годишна база в размер на 3.72 на сто са постигнали универсалните пенсионни фондове (УПФ), при управлението на активите за предходния 24 месечен период, от 29.03.2013 г. до 31.03.2015 г., определиха от Комисията за финансов надзор.

Към същия отчетен период за професионалните пенсионни фондове (ППФ) е определена минимална доходност на годишна база в размер на 3.51 на сто.
Най-висока доходност от над 7% за този период са постигнали универсалните пенсионни фондове на УПФ “ДСК-Родина” и УПФ “ЦКБ-Сила”. При Професионалните фондове, такава доходност са постигнали “Ай Ен Джи ППФ”, ППФ “ДСК-Родина” и ППФ “Доверие”.
Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 6.72 на сто, а за ППФ съответно е 6.51 на сто.
Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.
Източник: https://www.economic.bg/