Парламентът с обществени поръчки за 1,35 млн. лева

Rate this post

Поръчаните вода и кафе са на стойност 100 000 лева

Обществените поръчки, обявени от началото на мандата на 43-ото Народно събрание, са на стойност 1 350 000 лева. Парите ще бъдат дадени за разнообразни дейности и депутатски придобивки, съобщи бТВ.

Парламентът с обществени поръчки за 1,35 млн. лева
Парламентът с обществени поръчки за 1,35 млн. лева
641 000 лева ще отидат за отпечатване на шест вида издания, плюс „Държавен вестник”. Около Абонаментът за български и чужди вестници и списания е близо 109 282 лева. Още 100 000 лева ще бъдат дадени, за да може на парламента да бъдат доставени вода, кафе и капучино. А 125 000 лева ще отидат за преводачи от чужд език.
Това показва справката относно обявените от Народното събрание обществени поръчки за периода 01.10.2014 г. – 02.02.2015 г., която bTV поиска от Агенцията по обществени поръчки (АОП).
Ето и всяка от поръчките:
391 000 лева – отпечатване на 6 вида  печатни издания и материали;
250 000 лева – отпечатване на “Държавен вестник” – официално издание на Република България, с периодичност съгласно чл. 12 от Закона за “Държавен вестник”;
136 000 лева – предоставяне на услуги по застраховане, както следва: Застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, „Каско“ на моторните превозни средства на Народното събрание, покриваща всички рискове, „Злополука“ на лицата/местата в МПС и „Пожар и природни бедствия“ на недвижими имоти – публична и частна държавна собственост“;
125 000 лева – извършване на писмени и устни преводачески услуги за нуждите на Народното събрание на Република България;
100 000 лева – предметът на обществената поръчка е периодична доставка на хранителни стоки за нуждите на служебните офиси на Народното събрание. В предмета на обществената поръчката се включват следните две самостоятелно обособени позиции, както следва:  Обособена позиция № 1 „Доставка на бутилирани минерални води“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на кафе, капучино, сметана и други”;
92 435 лева – доставка и монтаж на съоръжения и доставка на инвентар за нуждите на кухненски блок и бюфетите на Хранителния комплекс на Народното събрание, с две обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на съоръжения – кухненско оборудване за кухненския блок и бюфетите на Хранителния комплекс на Народното събрание” и обособена позиция № 2 „Доставка на инвентар, посуда и покривки/карета за маси за кухненския блок и бюфетите на Хранителния комплекс на Народното събрание”;
64 000 лева – разпространение на печатното издание на “Държавен вестник” чрез абонамент и ръчна продажба;
57 100 лева – абонамент и доставка на 93 издания, посочени в документацията за участие, както и допълнителен абонамент и доставка на издания за 2015 г., писмено заявени от възложителя;
52 182 лева – абонамент и доставка за 2015 г. на 55 (петдесет и пет) чуждестранни периодични печатни издания за Народното събрание на Република България;
50 000 лева – предметът на обществената поръчка е поддръжка и ремонт на автомобили „Мерцедес“. В него се включва поддръжка, извършване на текущи и аварийни ремонти и доставка на необходимите резервни части за автомобилите.
29 166 лева – предметът на обществената поръчка е поддръжка и ремонт на автомобили на Народното събрание. В предмета на поръчката се включва поддръжка, извършване на текущи и аварийни ремонти на автомобилите и доставка на необходимите резервни части  на 15 (петнадесет) броя автомобили, както следва: „Сузуки Витара”;”Сузуки Сайдкик”; „Ситроен Джъмпер 35” ; “Ситроен Берлинго”; „Пежо 407” 2.2 i; „Шкода Октавия”; „УАЗ 452“ ; „Фолксваген Туран“  и  „Фолксваген Транспортер“;
Освен обществените поръчки, парламентът е направил и публични покани. Досега той четири пъти се е опитвал да застрахова живота и здравето на депутатите за 46 400 лева. Никой обаче не се е наел да прави застраховки на тази цена.

Източник: https://www.economic.bg/