От 1 юли 2015 отпада издаването на осигурителните книжки

Rate this post

Промяната се прави с цел намаляване административната тежест за гражданите.

От 1 юли 2015 отпада издаването на осигурителните книжки
От 1 юли 2015 отпада издаването на осигурителните книжки

На свое заседание, проведено на 30 януари 2015 г. Надзорният съвет на НОИ утвърди проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ).

В проекта се предвижда от 1 юли 2015 г. да отпадне издаването на осигурителни книжки за всички категории осигурени лица.

При отпускането на обезщетения и пенсии, осигурителният стаж и доход, както и внесените осигурителни вноски на лицата, ще се зачитат въз основа на данните от Регистъра на осигурените лица.

Предстои проекта за изменение и допълнение на наредбата да бъде внесен за приемане от Министерския съвет.

Източник: www.nssi.bg