Среден осигурителен доход за страната за месец ноември 2014 г.

Rate this post

Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец ноември 2014 г. е 700,16 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.12.2013 г. до 30.11.2014 г. е 679,98 лв.

2

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец декември 2014 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекс за социалното осигуряване.

Източник: www.nssi.bg