ОП “Наука и образование за интелигентен растеж” стартира през март

Преки бенефициенти могат да бъдат райони на Столична община, общини, детски градини, училища и неправителствени организации

ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" стартира през март
ОП “Наука и образование за интелигентен растеж” стартира през март

Преговорите с Европейската комисия за приемането на текстовете на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 на експертно ниво приключиха успешно. Официално ЕК ще съобщи приемането през месец март 2015 г. Това заяви проф. Николай Денков, зам-министър на образованието и науката в рамките на информационната среща, организирана от Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) и Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” на Министерство на образованието и науката на тема “Добри практики и възможности през новия програмен период – Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” (НОИР).

Над 140 участници във форума – кметове на районни администрации в София, градоначалниците на общинските центрове от област София, експерти по образованието, директори на Обединени детски заведения от столицата, представители на неправителствени организации, журналисти и граждани могат да подготвят проекти по трите приоритетни оси: “Научни изследвания и технологично развитие”, “Образование и учене през целия живот” и “Образователна среда за социално приобщаване”. Като резултат от научените уроци от миналия програмен период ГД “СФМОП” на МОН се стреми да съдейства и облекчава отчитането на всеки проект.

Акцент на информационната среща бе и актуални инициативи на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, част от която е и ОИЦ-София. Добрата новина е, че преки бенефициенти по Оперативната програма могат да бъдат райони на Столична община, общини, детски градини, училища и неправителствени организации, заяви Елза Григорова, управител на ОИЦ-София.

Оперативните програми през новия програмен период ще осигурят плавен преход към електронно кандидатстване и отчитане на проектите, като въвеждането му ще се реализира в периода от средата на 2015 до средата на 2016 г. Всеки момент предстои одобрението на единния електронен формуляр за седемте оперативни програми. В тази връзка ОИЦ София ще предоставя безплатни обучения за всички, които могат да бъдат преки бенефициенти по тях.

Пълната документация на Оперативната програма е достъпна в интернет страницата  на Единния информационен портал.

В рамките на срещата беше проведена оживена дискусия, която ще ползва Главна Дирекция “Структурни фондове и международни образователни  програми” към МОН при разписване на конкретните насоки по отделни процедури.

Източник: https://www.economic.bg/

Please rate this