Новото в данъците, осигуряването и трудовите отношения през 2015 г.

Rate this post
Новото в данъците, осигуряването и трудовите отношения през 2015 г.
Новото в данъците, осигуряването и трудовите отношения през 2015 г.

Данъци

Данъчни декларации вече може да се подават само с ПИК. От началото на година гражданите могат да подават данъчна декларация по електронен път, използвайки персонален идентификационен код (ПИК). Досега те трябваше да ползват електронен подпис, което поради ежегодните разходи отказваше значителна част от тях. Близо 150 хил. е броят на имащите ПИК, което дава надежди на данъчната администрация за значителен ръст при използването на електронни услуги. Имащите ПИК и могат да спестят 5% от дължимия данък, ако изпратят онлайн формуляра си до 31 март.От тази година единствено онлайн подадените декларации носят облекчение.

Променен е и самият вид на данъчните декларации за доходи на физически лица и корпоративен данък в насока за намаляване на обема и сложността им. За доходите по трудов договор няма да е необходимо вписване на данните на работодателя, а информацията за внесени осигурителни вноски ще се подава в обобщен вид. Няма да се изисква от наемодателите да предоставят детайлна информация за имота/ите си.

Получилите през 2014 г. доходи само от минимална работна заплата ще могат да си възстановят удържания данък с подаване на образец 2001б на годишна данъчна декларация.

Възложителите ще могат да удържат данък за последните три месеца на годината

Промяна в Закона за данъците върху доходите на физическите лица дава възможност на работещите по граждански договори да решат дали да им бъде удържан данък за последното тримесечие на годината. Алтернативата е те да определят и внесат сами данъка, когато декларират данъчните си задължения през следващата година.

Въвежда се данъчно облекчение за семейства с до 3 деца. Семействата с до три деца ще могат да ползват данъчни преференции през 2015 г. С 200 лева ще се намалява годишната данъчна основа на единия родител и съответно ще се плаща с 20 лева по-малко данък за едно дете. За две деца намалението на данъчната основа ще е 400 лева, а за три -600 лева.

Родител на дете с увреждане ще може да намали данъчната си основа с 2000 лв. при определени условия.

Необлагаемият доход отпада. Отпадна възможността за хората с доход по трудови правоотношения до 340лв. да си възстановят удържания данък.

ДДС за телекомуникационни услуги ще се внася там, където е потребителят. Във връзка с промени в европейското законодателство, данъкът върху добавената стойност за телекомуникационни, радио, телевизионни и услуги по интернет ще се определя и събира в страната, където е регистриран техният потребител.

КАТ ще информира данъчните, че сме купили кола. Отпада задължението моторни превозни средства да бъдат едновременно регистрирани, прехвърляни или отписвани в КАТ и местната администрация. От 1 януари това ще се случва само в КАТ, а общинските данъчни служби ще получават информацията по електронен път и ще определят дължимия данък.

Данъкът върху лихвите вече обхваща и детските влогове. Управляващите се отказаха от намерението си да вдигнат данъка върху доходите от лихви по депозити от 8 на 10%. Ставката обаче няма да намалее и до 6%, както предвиждаше предишното правителство. За сметка на това през 2015 г. бе разширена базата за изчисляването му, обхващайки всички видове спестявания, дори и детските спестовни влогове. След въвеждането на данъка банките масово предложиха безсрочни продукти, чиято доходност доближаваше депозитната, но те попадаха извън облагането и респективно планираните приходи не се осъществиха.

Максималният осигурителен доход се увеличава с 200 лв. Максималният осигурителен доход за всички, заети на трудов и/или граждански договор, се увеличава от 2400 лв. през 2014 г. на 2600 лв.

Самоосигуряващите се ще довнасят и във фонда за болнични и майчинство. Промяна в Кодекса за социалното осигуряване въвежда ново задължение за самоосигуряващите се при довнасянето на осигурителни вноски в края на отчетната година. Тези от тях,които са избрали да се осигуряват и за фонд “Общо заболяване и майчинство”, ще дължат изравнителни вноски за този фонд.

Майчинството ще се изчислява на база 2 години. Променя се начинът на определяне на обезщетението за майчинство през първата година след раждането. Досега то се изчисляваше върху дохода на майката за последните 18 месеца преди излизането по майчинство, а сега периодът се увеличава на 24 месеца. Промяната влиза в сила за майките, излезли в 45-дневния болничен преди раждане след 31 декември 2014 г.

Електронният болничен вече е факт. Въвежда се електронният болничен. Лекарите вече няма да издават хартиени болнични листове, а ще ги пращат онлайн до НОИ и до Електронния регистър на болничните листове, като прескачат работодателя. За пред фирмата ще се разпечатва документ на обикновен лист хартия, подобен на извинителна бележка, където са посочени датите и причината за отсъствието. Целта е да се ускори процеса по обработване и изплащане на обезщетенията. Досега срокът беше 15 дни след като работодателя подаде болничния в НОИ, а с новия софтуер и процедура той ще се сведе до 5 работни дни след постъпването на данните. Лекарите, които нямат компютри или интернет в кабинетите си имат 6 месеца, за да си ги осигурят, а НОИ вече разпространи безплатния софтуер и инструкции за ползването му.

От 2016 г. и работодателите също ще могат да подават допълнителните документи към болничния по електронен път, както и тези за майчинство. Те ще са задължени да пазят болничните за период от 3 години.

Осигурителния доход на земеделците нараства с 60 лв. Минималният осигурителен доход за земеделците и тютюнопроизводителите става 300 лв. на месец при 240 лв. през миналата година.

Повишава се и минималният осигурителен доход за отделните икономически дейности. За 42 от тях беше постигнато съгласие между социалните партньори и средният ръст е 4%. За останалите, за които не се стигна до консенсус, се прилага индексация, сходна със средната за договорените.

Стажът за пенсия се увеличава с 4 месеца. С 4 месеца се увеличава стажът, изискван за пенсиониране в най-масовата, трета категория труд. Така той става 35 години за жените и 38 години за мъжете.

Възрастта за пенсиониране се запазва същата като през 2014 г. -при навършени 60 години и 8 месеца от жените и 63 години и 8 месеца от мъжете.

От началото на годината отпада изискването при пенсиониране лицето да е освободено от трудовото си правоотношение, което затрудняваше желаещите да продължат работа, след като са вече пенсионери.

Неплащането на осигуровки се криминализира. С поправки в Наказателния кодекс се криминализира умишленото неплащане на осигуровки. Осигурените лица се освобождават от всякаква отговорност. Така работодател, укрил плащания за над 3 хил. лв., може да бъде наказан със затвор до 5 години и глоба до 2 хил. лв., а ако сумата надвишава 12 хил. лв., то лишаването от свобода е между 2 и 8 години, съпроводено с конфискация на част или цялото имущество на компанията.

Трудови отношения

Минималната работна заплата се увеличава с 20 лв. От началото на годината минималната работна заплата става 360 лв. -с 20 лв. повече от тази през 2014 г. От 1 юли ще има още едно увеличение с 20 лв. и така през втората половина на минималната заплата ще достигне 380 лв.

Данъчна кампания 2015 г.

Първата данъчна декларация е подадена малко след полунощ на Нова година Данъчната кампания започна в първия работен ден от 2015 г., в 9.00 часа във всички офиси на Националната агенция за приходите (НАП). От тогава до 30 април физическите лица могат да подадат декларациите си и да внесат дължимия данък, съобщиха от НАП. Независимо че официалният старт на кампанията е 5 януари, онлайн системата за подаване на декларации бе активирана още в първата минута от новата година. Така, малко след полунощ на 1 януари бе подадена първата за годината декларация -от 34-годишен IT специалист, използвал онлайн услугата за деклариране с електронен подпис.

Данъчните декларации тази година са нови и в значително намален обем. За доходи от трудов договор, например, вече не се посочват данни за работодателя, защото тази информация е налична в НАП. Осигурителните вноски за 2014 г. ще се посочват общо, а не както досега -разбити по различните осигурителни фондове. Друга новост е в променените таблици с кодовете за вида на доходите.

Почивките по празниците през 2015 г. Следващата голяма почивка за всички българи ще бъде през март.Четиридневна ваканция се очертава от 28 февруари до 3 март, като 2 март ще се отработва на 21 март.

Решението на кабинета за разместване на почивните дни през 2015 г. позволява струпване на по четири почивни дни около още два национални празника – на Независимостта и Нова година, както и на Великден.

За Деня на независимостта почивката ще е от 19 до 22 септември, като 21 септември (понеделник) ще е почивен, но ще бъде отработен на 12 септември (събота).

За Нова година през 2015 година също се събират четири неработни дни. Ще се почива и на 31 декември -четвъртък, за сметка на съботния 12 декември.

Тази година Великден се пада на 12 април и така ваканцията ще е 4 дни -от 10 април, Разпети петък до 13 април (понеделник). Тези дни са неработни според Кодекса на труда и не се отработват.

За разлика от май 2014, през май т.г. големи ваканции няма да има. Ще се почива от 1 до 3 май (петък-неделя), а Гергьовден -6 май е сряда, но сливане на дни няма да има.

Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост (24 май) пък е в неделя. Решението на правителството ще позволи групиране на почивните дни, за да не се прекъсва работната седмица и да се осигури по-ефективното им използване.

НАП пусна нова електронна услуга за осигуряване на служителите. НАП пусна нова електронна услуга за осигурителите, която дава достъп до обобщени справки за актуалното състояние на осигурителните декларации за всяко осигурено от тях лице, както и възможност фирмите да получават информация за декларираните от тях задължения за осигуровки. Компаниите, които имат клонова структура ще могат да получават информация за декларираните задължения за осигуровки както за тях, така и за техните клонове. Новата услуга е създадена по искане на бизнеса и ще може да се използва както с електронен подпис, така и с персонален идентификационен код (ПИК). До тази услуга ще имат достъп всички осигурители, които имат права да ползват данъчно-осигурителна информация.