Нараства търсенето на специалисти и мениджъри

Rate this post

Делът на организациите, които наемат управленски кадри в България, се е повишил до 60% в началото на 2015 по данни на „Антал Интернешънал“

Нараства търсенето на специалисти и мениджъри
Нараства търсенето на специалисти и мениджъри

Делът на организациите, които наемат служители на управленски позиции в началото на 2015 в световен мащаб, е 68% спрямо 57% за септември 2014. Броят на компаниите, които възнамеряват да наемат през следващото тримесечие също показва повишаване от 57% на 66%.

Това показва 17-то глобално проучване на международната компания за подбор на управленски и ключов персонал „Антал Интернешънал“. Изследването отчита тенденциите в наемането и освобождаването на кадри сред повече от 9000 организации в 40 ключови страни.

В световен мащаб най–високи нива на наемане на специалисти от високо управленско ниво бележат  секторите:  Аутсорсинг, Информационни Технологии, Счетоводство, Банкиране. Най–ниски са нивата в секторите: Мода, Енергетика и Услуги по сигурността.

Броят на фирмите, които освобождават персонал, също е нараснал с 9% от последното изследване и в момента достига 24%, показва още проучването.

Каква е ситуацията в България? 

Делът на организациите, които наемат управленски кадри в България, се е повишил до 60% в началото на 2015. Междувременно процентът на компаниите, които съкращават отделите си, също не е за подценяване – той е с 2% по-висок спрямо септември 2014, като 29% от анкетираните фирми планират да освобождават служители на високо управленско ниво през следващото тримесечие. Място за притеснения няма, тъй като автомобилният сектор  и ИТ компенсират с висок дял на наемащи компании от бранша, се отбелязва в проучването.

В следващото тримесечие 42% от организациите на автомобилната индустрия се очаква да разрастват своята дейност и да търсят специалисти на високо професионално ниво. Едва 10% от ИТ компаниите планират да свиват отделите си. Проучването разкрива значително търсене на високо специализирани инженери и специалисти по логистика. В сектора на човешките ресурси, маркетинга и продажбите процентът на наемащите остава стабилен за началото на 2015  и колебания не се предвиждат за следващото тримесечие.

Западна Европа

Най–високи нива на наемане по управленски позиции показва изследването в Белгия (77%) и Великобритания (70%), а най–ниски – в Испания и Италия, където само 39% от запитаните компании са в процес на наемане на професионалисти на управленско ниво. Пазарът на труда в Холандия показва значително повишение – 61%  от анкетираните работодатели са в процес на наемане на управленско ниво, това е с  12% повече от предходното проучване.  Въпреки това, тенденцията ще намалява през следващите три месеца до 55 %.

Източна Европа

В началото на 2015 в Източна Европа се забелязва раздвижване на пазара на труда, като Словакия отбелязва рекордните 74% в наемането – ниво, надвишаващо средните регионални и глобални стойности. Следвана е от Полша, където 70% от организациите са в процес на търсене на ръководители.  В Словакия се очаква в следващото тримесечие тази тенденция да се увеличава и търсенето да достигне завидните 78%, с 25% пред съседите си от Чехия и 12% над световната тенденция.

Източник: https://www.economy.bg/