Над 40 млрд. лева депозити на домакинства през февруари

Rate this post

Те нарастват с 4,6% спрямо година по-рано, сочи статистиката на БНБ

Над 40 млрд. лева депозити на домакинства през февруари
Над 40 млрд. лева депозити на домакинства през февруари

Депозитите на домакинствата достигат са 40.212 млрд. лв. (48.2% от БВП) в края на февруари 2015 година. Те се увеличават с 4.6% спрямо същия месец на 2014 г. (4.3% годишно нарастване през януари 2015 година)., сочат данните от паричната и лихвена статистика на БНБ, обявени днес.

В края на февруари депозитите на неправителствения сектор са 58.984 млрд. лв. (70.7% от БВП), като годишното им увеличение е 2.5% (2.4% годишно повишение през януари 2015 година).

Депозитите на Нефинансови предприятия са 15.464 млрд. лв. (18.5% от БВП) в края на февруари 2015 година. В сравнение със същия месец на 2014 г. те се увеличават с 0.4% (0.8% годишно повишение през януари 2015 година).
Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 10.2% на годишна база през февруари 2015 година (10.5% годишно понижение през януари 2015 г.) и в края на месеца достигат 3.307 млрд. лв. (4% от БВП).Нетните вътрешни активи са 51.893 млрд. лв. в края на февруари 2015 година. Те намаляват с 8.9% спрямо същия месец на 2014 г. (8% годишно понижение през януари 2015 година). В края на месеца основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 53.842 млрд. лв. и се понижава спрямо февруари 2014 г. със 7.7% (7.1% годишно понижение през януари 2015 година). На годишна база вземанията от неправителствения сектор намаляват с 8.6%, достигайки 51.006 млрд. лв. (7.8% годишно понижение през януари 2015 година).

Годишното им намаление е повлияно от изключването на КТБ от паричната статистика, считано от ноември 2014 г. (без данните за КТБ за февруари 2014 г. годишният растеж на вземанията от неправителствения сектор е 0.7%).В края на февруари 2015 г. кредитите за неправителствения сектор са 49.775 млрд. лв. (59.6% от БВП) при 49.909 млрд. лв. към януари 2015 г. (59.8% от БВП). През февруари 2015 г. те се понижават на годишна база с 9% (8.4% годишно намаление през януари 2015 година). Годишното им намаление е повлияно от изключването на КТБ от паричната статистика, считано от ноември 2014 г. (без данните за КТБ за февруари 2014 г. кредитите на неправителствения сектор се понижават с 0.1% на годишна база).

Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 87.4 млн. лева.
На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 116.6 млн. лв. (през февруари 2015 г. няма продажби на кредити), а обратно изкупените кредити – 29.2 млн. лв. (в т. ч. 2.7 млн. лв. през февруари 2015 година). Кредитите за Нефинансови предприятия намаляват с 13.1% на годишна база през февруари т. г. (11.9% годишно понижение през януари 2015 година) и в края на месеца достигат 30.618 млрд. лв. (36.7% от БВП).
Кредитите за Домакинства и НТООД са 18.174 млрд. лв. (21.8% от БВП) в края на февруари 2015 година. Спрямо същия месец на 2014 г. те намаляват с 2% (2% годишно понижение през януари 2015 година). В края на отчетния месец жилищните кредити са 8.687 млрд. лв. и намаляват на годишна база с 1.4% (1.3% годишно понижение през януари 2015 година). Потребителските кредити възлизат на 7.310 млрд. лв. и намаляват с 1% спрямо февруари 2014 г. (1.1% годишно понижение през януари 2015 година).
На годишна база другите кредити намаляват с 16.6% (18.4% годишно понижение през януари 2015 г.), като достигат 693 млн. лева. Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 982.5 млн. лв. (1.2% от БВП) в края на февруари 2015 година. В сравнение с февруари 2014 г. те се увеличават с 1.7% (5% годишно намаление през януари 2015 година).
Източник: https://www.economic.bg/