Над 11 млрд. евро държавен дълг в края на 2014 г.

Rate this post

Делът му спрямо брутния продукт е 27 на сто

Министерство на финансите
Министерство на финансите

Над 11 млрд. евро държавен дълг в края на 2014 г.Съгласно водения от МФ официален регистър на държавния дълг, същият към края на декември възлиза на 11 300,7 млн. евро. Вътрешните задължения са в размер на 4 219,1 млн. евро, а външните – в размер на 7 081,7 млн. евро, съобщават от Министерство на финансите.

Това означава, че само в рамките на декември българският държавен дълг се е повишил с цели 1,703 млрд. евро, след като през ноември дългът беше на ниво от 9,5977 млрд. евро.

В края на отчетния период делът на държавния дълг към брутния вътрешен продукт (БВП)  възлиза на 27,1 процента, като делът на външния държавен дълг е 17,0%, а на вътрешния държавен дълг е 10,1% от БВП. В структурата на държавния дълг в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 37,3%, а външните – от 62,7% на сто.

В края на декември валутната структура на дълга има следните стойности: 70,1% в евро, 20,8% в лева, 8,4% в щатски долари и 0,7% в други валути.

Плащанията по държавния дълг през декември възлизат на 1 316,4 млн. лева. Във валутната композиция на плащанията от началото на годината най-съществен е делът на тези в лева – 84,0%, следван от 12,4% на тези, деноминирани в евро, 3,2% на плащанията в щатски долари и 0,4% на тези в японски йени.

Държавногарантираният дълг през декември 2014 г. достига до 335,2 млн. евро, от които 23,7 млн. евро са вътрешните държавни гаранции, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е в размер на 0,8 процента.

Източник: Министерство на финансите