Лукарски с 5 приоритета в управлението на икономиката

На първо място е премахването на административната тежест над бизнеса

Министърът на икономиката Божидар Лукарски и неговите заместници Даниела Везиева и Любен Петров  представиха на пресконференция  основните пет приоритета на министерство на икономиката.

Лукарски с 5 приоритета
Лукарски с 5 приоритета

„Основният ни приоритет е подобряване на бизнес средата и намаляване на административната тежест”, заяви министър Лукарски. Усилията на министерството ще са насочени и към електронно провеждане на процедурите по обществени поръчки за осигуряване на повече прозрачност. „Нашата амбиция е краят на 2015 г. като оптимален вариант да реализираме мерките по въвеждане на електрони услуги”, допълни той.

Важни цели в тази посока са облекчаване на процедурите по стартиране и развиване  на бизнес и осигуряване на  „втори шанс“ за предприемачи, които са фалирали по независещи от тях обстоятелства.

Като друг основен приоритет в програмата  на министерството, министър Лукарски посочи и   насърчаване на малките и средните предприятия. „Предвиждаме насърчаване на експорта, посредством подобряване на достъпа на малки и средни предприятия до пазарите на трети страни. Оптимизиране и активизиране  на работата на нашите търговски представителства предимно в Азия, Средния и Далечния Изток и Северна Америка”, обяви министърът.

Третият основен приоритет е максимално и прозрачно усвояване на европейските средства. „Успешно подадохме проекта  на ОП „Иновации и конкурентноспособност“ в срок и очакваме официалното одобрение на ЕК, поясни Лукарски. Ще гарантираме публичност и прозрачност при изпълнението на Оперативната програма, чрез широка информационна кампания“, допълни той.

Като четвърти основен приоритет министър Лукарски изтъкна насърчаването на инвестициите в сектори с висока добавена стойност. Това ще бъде направено чрез промени в Закона за насърчаване на инвестициите при отчитане на спецификите на отделните сектори, чрез подобряване на имиджа на България и насърчаване на частните инвестиции в иновативни предприятия, поясни министърът.

Петият основен приоритет на Министерство на икономиката е свързан с подобряване на връзката между образование, пазарът на труда и бизнеса. „Ще го постигнем чрез насърчаване на дуалната система на образование, насърчаване на предприемаческата инициатива сред учащите и развиване на тренировъчни предприятия в училищата“, поясни Лукарски.

На пресконференцията бе засегната и темата за приватизацията на някои предприятия. Министър Лукарски обясни, че  Националната стратегия за приватизация предстои да бъде внесена в  Народното събрание. “Доста предприятия са извадени, има такива, които са готови за приватизация. Ние сме на мнение, че миноритарните пакети трябва да бъдат пуснати през борсата“, каза министър Лукарски . По думите му  има интерес към тях и от български и чуждестранни инвеститори. Голяма част от дружествата обаче са все още в т.нар. забранителен списък, като „Ел Би Булгарикум“ и дружествата от военно-промишления комплекс. Тези предприятия могат да бъдат извадени за приватизация за продажба само с решение на Народното събрание.

 

Please rate this