Лошите заеми задържат лихвите високи

В момента необслужваните кредити са 24.09 на сто

Лошите заеми задържат лихвите високи
Лошите заеми задържат лихвите високи

Лихвите по банковите кредити скоро няма да паднат осезаемо заради нивото на лошите кредити, заяви пред “Сега” дългогодишният банкер Красимир Ангарски. По думите му, докато не бъде изчистена голяма част от лошите заеми, високите лихви ще покриват риска.

Актуални цени за регистрация на фирма, изцяло онлайн за цяла България!

На фона на всеобщ спад лихвените маржове между кредити и депозити са все още много големи. “Има лихви по депозити около 0.3%, а по кредитите стигат до 12.13%. Прекалено голяма разлика”, посочи Ангарски.
В момента делът на проблемните и преструктурираните кредити у нас е 24.09% към края на юни, показват данните на централната банка. Става дума за общо 9.169 млрд. лева.
Анализ на Българската банка за възстановяване и развитие (ББР) също посочва, че банковата система няма да допусне разликата между лихвите да се свие заради високото ниво на проблемните кредити, което налага банките да се “застраховат” срещу евентуални загуби с по-високи лихви по заемите и с ниски лихви по влоговете.Регистрация на фирма в Пловдив

В края на юни 2014 г. потребителски кредити в лева са отпускани при средна лихва 10.39%, а сега, година по-късно – при 11.26%. При потребителските заеми в евро за година има спад до 7.60%. При жилищните кредити в левове лихвата намалява от 6.53 до 5.77%, а при ипотеките в евро слиза до 6.14%. Влоговете за домакинствата се олихвяват с едва 1.2 – 1.3% средно за системата, като голяма част от банките предлагат лихви по депозитите под 1%.
Източник: https://www.economic.bg/

Please rate this