Край на 8-часовите работни дни

Rate this post

От днес работим по нови правила

Край на 8-часовите работни дни
Край на 8-часовите работни дни

От днес работим по нови правила. Край на 8-часовия работен ден. Вече всеки ще има възможността да избира колко време да работи дневно.

Младежите ще могат да се трудят по-дълго, а работодателите ще трябва писмено да ни уведомяват за оставащия ни отпуск.

Гъвкавото работно време вече е факт. Вече не е нужно всеки ден да се работи по фиксираните 8 часа. За пример, в един ден може да работим повече, друг по-малко. Важно е общата сметка за седмицата да покрива 40-те часа труд.

Разбира се, това се осъществява при договорка между служител и работодател. Работодателят ще продължи да определя време за задължително присъствие на работниците и служителите, но часовете извън него могат да се отработят във всеки друг ден от седмицата.

Българите, които имат възможност сами да определят работното си време са 24 хиляди души, или 1% от наетите у нас лица. Според националната статистика за 2014 г. около 2.4 млн. души са хората, които имат фиксирано работно време. Българите, които се трудят с гъвкаво работно време и определен брой работни дни – седмица, месец или друг период, са близо 50 хиляди.

Освен това до 31 януари работодателят вече е длъжен писмено да ни уведоми за оставащия отпуск.  Ако не искаме да използваме отпуска, той има правото да ни накара да го направим.

С едномесечно предизвестие работодателят вече ще може да уволнява работници с право на пенсия. Факт са и еднодневните трудови договори. Практическото им приложение е регламентирано в специална наредба, която също е обнародвана в бр. 54 на Държавен вестник, но влиза в сила на 21 юли – три дни след обнародването й. Оттогава ще започне и заверяването на договорите в дирекциите “Инспекция по труда” по местонахождение на имотите.

Източник: https://www.economic.bg/