Кои са петте най-стабилни икономики в света?

Rate this post

Те ще избегнат риска от стагнация през следващото десетилетие, сочи анализ на Кофас

Кои са петте най-стабилни икономики в света?
Кои са петте най-стабилни икономики в света?

Повече от три години след официалното възстановяване, напредналите икономики се борят, за да се върнат на пътя на устойчивото развитие. При някои от тях дори се предвижда бавен ръст. Не всички напреднали икономики обаче са в една и съща позиция, когато става дума за риск от дългосрочна стагнация и някои изключения се открояват в крехкия глобален пейзаж. Кои от развитите страни от ОИСР имат нужното, за да ускорят растежа си през следващото десетилетие?

За да се идентифицират онези развити икономики с най-малък риск от влизане в по-продължителен период на нисък растеж или дори стагнация, икономистите на Кофас анализират извадка от 23 страни на базата на следните критерии:

·         Демография и иновации, два традиционно решаващи фактора за дългосрочен потенциал за растеж. Във Великобритания се забелязва ускоряване на ръста на активите, докато  имиграцията намалява при Испания. САЩ остава една от водещите страни в областта на иновациите, по-специално в биотехнологиите. Това предимство гарантира на страната дългосрочен растеж.

·         Неравенството в приходите в ОИСР главно се обяснява с кризата от 2008-2009 г. и нестабилното възстановяване, тъй като то доведе до дългосрочната неустойчивост на покупателната способност на домакинствата с ниски доходи. Швеция, Дания, САЩ и Франция преживяха покачващото се ниво на неравенство според индекса GINI, което допринесе за забавянето на растежа им.

·         Публичния и частния дълг, които станаха прекомерни (между 300% и 350% от БВП в повечето страни от ОИСР), повишават уязвимостта на финансовите играчи, като излагат кредитополучателите на риск от неплатежоспособност и ликвиден риск. Страни като Испания и Великобритания, които се сблъскаха с рязко увеличение на дълга на частния сектор преди кризата, след това са се оказаха в дълбока рецесия. Германия, Австралия, Швейцария и Финландия, са сред най-малко задлъжнелите.

·         Представянето по отношение на износа, който е силно зависим от конкурентоспособността – едновременно по отношение на цените и неценови предимства (иновации, качество, дизайн и т.н.). Южна Европа и Ирландия са по-конкурентоспособни благодарение на намаляването на реалния им валутен курс. Продуктите от Великобритания, Япония и Германия се възползват от имиджа на „продукти с по-висока добавена стойност”.

Петте най-стабилни страни

Германия

С изследвания и разходи за развойна дейност, подкрепени основно от частни немски фирми, Германия се класира по-високо. Схемите за финансиране насърчават ръста на малките компании. В допълнение към по-устойчивия темп на износа, страната се радва на високо равнище на конкурентоспособност.

Южна Корея

Лидер във висококачествената електроника, Южна Корея постига значително повишаване на производителността си чрез изграждане на силен иновационен капацитет, образователна система с високо качество, високо ниво на публичните разходи за научноизследователска и развойна дейност и голям брой подадени патенти. Въпреки забавянето в Китай, нейната авангардна иновативна технология осигурява запазването на икономическия потенциал по отношение на износа.

Швейцария

Иновациите са ключов приоритет за Швейцария, която е заела силна позиция в биотехнологиите. Системата за финансиране насърчава достъпа до банкови кредити за малки и средни предприятия, а и фондовете за изследователска и развойната дейност са предимно частни. Страната отбелязва много висока конкурентоспособност с фирми, ползващи се с имиджа на марки от висок клас.Швейцарският износ се е увеличил с 27% между 2007 и 2013 година.

Белгия

Белгия е една от страните с най-ниски нива на неравенство в ОИСР. Страната има също една от най-високите степени на откритост в ОИСР, при 82% от БВП. Тази динамична външна търговия прави страната особено конкурентна.

Холандия

Холандия е много добре балансирана и с относително положителни индикатори. Въпреки че общият дълг на страната е относително висок (355% от БВП), нивото на публичния дълг (78%) може да позволи на правителството да подкрепи частния сектор в случай на очакваната промяна в растежа. Пристанищната активност също е особено предимство за страната, с Ротердам е най-голямото пристанище в Европа. Отново, страната се радва на един от най-високите проценти на откритост в ОИСР (83% от БВП).

Източник: https://www.economic.bg/