КФН предлага мащабни промени в пенсионните фондове

Най-остро противоречие с дружествата имаше около идеята за гаранционен фонд за осигурените

 КФН предлага мащабни промени в пенсионните фондове
Снимка: https://www.fsc.bg/

По искане на депутатите Комисията за финансов надзор (КФН) представи пакет от радикални предложения за законови промени в сектора на допълнителното пенсионно осигуряване. Повечето от тях са отдавна дискутирани и вече внасяни от регулатора текстове като въвеждане на мултифондовете, дефиниране на фазата на изплащане на пенсиите, разширяване на понятията за свързаните лица, в които е забранено фондовете да инвестират, и намаляване на таксите, които дружествата събират от осигурените. Въпреки това според пенсионните фондове все още има детайли, които трябва да се уточнят и прецизират.

Най-остър дебат обаче се заформи около идеята за въвеждане на общ гаранционен фонд, в който първоначално пенсионните дружества да внесат 1% от активите на универсалните и професионалните си схеми, а впоследствие ще се удържат такси от всяка вноска, която първоначално също се предвижда да е 1%. Това на база последни данни към края на 2014 г. прави над 70 млн. лв. да се преведат еднократно и ежегодно да се превеждат по близо 10 млн. лв. Идеята е така да се гарантира нетният размер на постъпилите вноски, като ако някой фонд е натрупал загуба от инвестиции и отрицателната доходност е изяла, вместо да увеличи средствата, това да се компенсира с общите средства.

До две седмици КФН ще обобщи текстовете и ще ги представи в социалната комисия на парламента и в работната група към социалния министър за пенсионната реформа, за да могат да бъдат обсъдени.

Създаване на гаранционен фонд

В момента фондовете отделят между 1 и 3% от приходите си от такси, за да попълнят такъв резервен фонд, който управляват. Във фондовете са се натрупали 80-85 млн. лв. в подобни фондове. Предложението, представено от зам.-председателя на КФН Ангел Джалъзов, е тези средства да бъдат извадени оттам и да бъдат заделени в отделен гаранционен фонд, чието ръководство се назначава от КФН.

Освен това КФН предлага първоначално в него да влязат 1% от стойността на нетните активи на всеки един управляван фонд, а след това да бъдат събирани такси всяка година от вноските на осигурените лица. “Този фонд моите пари ли ще гарантира или нечие лошо управление?”, попита депутатът Емил Димитров от Патриотичния фронт.

Пенсионните дружества обявиха, че не са обсъждали в детайли създаването на гаранционен фонд и трябва да се изчистят много подробности около създаването му. Част от представителите им смятат, че както и досега резервите за осигуряване на минимална доходност трябва да останат в самата компания, а създаването на общ гаранционен фонд чисто и просто ще размие отговорността и ще се създаде обща каса, която да субсидира дружествата, които не работят добре, за сметка на останалите. Според тях този солидарен подход създава морален риск, също като при Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Те поискаха преди въвеждането му, ако се стигне до такова, да се помисли за механизъм за отчитане на различния риск за осигурените в различни фондове, за което има стандартни измерители. Грубо казано, идеята е така дружествата, които инвестират по-рисково, да внасят повече.

Намаляване на таксите

КФН очаквано предложи сегашните такси, които събират пенсионните фондове, да бъдат намалени до 2018 г. В момента пенсионните фондове събират 1% инвестиционна такса като процент от управляваните активи. Предвижда се тя да намалее на 0.9% през 2015 г., като до 2018 г. достигне 0.6%. Освен това в момента почти всички фондове удържат по максимално позволените 5% такса от всяка вноска. Предложението е тя да стане 4.5%, а до 2018 г. да падне до 3%. КФН предлага да отпадне таксата за прехвърляне от един фонд в друг, която е 20 лв.

“Ние сме съгласни с намаляването на таксите, но едно от основните ни противоречия с КФН е не дали да се намаляват и с колко, а дали по начина, по който е разписано, оставя място за конкуренция. Бихме искали да има възможност за разнообразие – дългогодишните клиенти, с по-високи вноски да могат да плащат по-ниски такси”, каза Даниела Петкова, изпълнителен директор на ПОК “Доверие”. Тя допълни, че пенсионните дружества биха искали намаляването на таксите да се извърши в рамките на комплексна промяна, при която първоначално да бъде разяснено дали ще има гаранционен фонд, какви средства трябва да внесат дружествата и едва след това да се разгледа въпросът с таксите. Освен това тя допълни, че намаляването на таксите трябва да се разглежда и в контекста на това, че КФН събира високи такси за надзор над пенсионните дружества.

Въвеждане на мултифондове

КФН предлага да се въведат мултифондовете, за да могат пенсионните дружества да предлагат на осигурените различни по своя рисков профил продукти. Според проекта за задължителните схеми ще се въведат по две разновидности – консервативен и балансиран фонд, а при доброволните ще има и агресивен.

“Приемането на мултифондовете дава възможност човек да избира дали да получи по-ниска доходност и по-голяма сигурност или обратното и би мотивирало повече хора да изберат двустълбовия модел, а не непременно да се осигуряват в НОИ”, коментира Менда Стоянова, председател на бюджетната комисия.

София Христова, изпълнителен директор на пенсионното дружество “Алианц”, заяви пред комисията, че дълго обсъжданото въвеждане на мултифондовете е крачка напред за развитието на системата и това ще допринесе за повишаването на доверието в нея и ще я надгради.

Източник: www.capital.bg

Please rate this